ІНСТРУКТИВНО–ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА   № 1
для проведення навчальної практики

 

Навчальна дисципліна: «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння сільськогосподарських тварин»

Місце проведення заняття: клініка технікуму ветеринарної медицини, лабораторія акушерства

 

Тема заняття: Анатомо-топографічне дослідження статевих органів самок

Мета заняття: Вивчити видові та анатомо-топографічні особливості будови статевих органів самок різних видів.

Оснащення робочого місця: плакати, живі сільськогосподарські тварини, рушник, тепла  вода, гінекологічні рукавиці, муляжі, свіжі боєнські препарати статевих органів корів і свиней, кістки тазу, пінцети, скальпелі, ножиці, кювети.

Правила з техніки безпеки на робочому місці:

1.     Працювати в халатах.

2.     Без дозволу і відповідних вказівок викладача не починати дослідження сільськогосподарських тварин.

3.     Користуватися тільки  відведеним для заняття робочим місцем.

4.     Необхідні інструменти для роботи слід використовувати лише після їх знезараження.

5.     Переходячи під час дослідження від однієї сільськогосподарської тварини до іншої необхідно знову підготувати руки, продезинфікувати інструменти.

6.     Після закінчення роботи  всі використанні інструменти вимити і знезаразити.

7.     Провести особисту гігієну (кожен студент повинен вимити руки  милом і продезинфікувати спиртом)

Завдання

1.     Вивчити на боєнському матеріалі будову статевих органів корови;

2.     Вивчити на боєнському матеріалі будову статевих органів свині;

3.     Вивчити на малюнках, муляжах будову статевих органів самок різних видів.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

    Статеві органи самок умовно поділяються на зовнішні  (статеві губи, переддвер’я піхви і клітор) і внутрішні (піхва, матка, яйцепроводи і яєчники).

Зовнішньою частиною статевих органів є статеві губи (Vulva) і розміщенна вертикально між ними статева щілина, яка є коротким входом у переддвер’я піхви. Дорсально і вентрально статеві губи утворюють кути статевої щілини. Нижній кут статевих губ у корів - гострий, верхній – заокруглений. Клітор є гомологом чоловічого статевого органа. Наймасивніший він у кобил.

    Пальпацією через пряму кишку м’язового препарату статевих органів можна знайти шийку матки, тіло, міжрогову борозну, обхопити рукою і підтягнути роги матки; потім пропальпувати яйцепроводи та яєчники, наявні у них фолікули й жовті тіла.

    Внутрішні статеві органи самок.

    Піхва (Vagsna colpos) нагадує порівняно довгу трубку, що з’єднує переддвер’я піхви з піхвовою частиною шийки матки.

    Матка (uterus histera metra) складається з шийки, тіла і двох рогів. У корів матка дворога. Шийка матки (cervix) має форму своєрідної трубки, яка з’єднує піхву з маткою і має зовнішнє та внутрішнє устя з вузьким каналом між ними. У корів шийка матки чітко відмежована і має довжину 8-12см. Розміщена шийка матки в тазовій порожнині. Роги матки (cornua uteri) у корів зігнуті вниз, під тіло у вигляді рогів барана. Довжина рогів матки у корів 16-20см. Міжрогова борозена - місце злиття рогів матки, яке переходить у біфуркацію ( місце роздвоєння рогів матки).

    Яйцепроводи – це парні звивисті трубочки, розміщенні у складці очеревини, якими яєчники з’єднуються з рогами матки. Яєчники є парними статевими залозами, в яких утворюються яйцеклітини та виробляються жіночі статеві гормони. У корів яєчники овально-видовженої форми, 2-4см завдовшки і 1-2см завширшки.

    Будова статевих органів свині є те, що піхва в них вузька і коротка. Довгі і тонкі роги матки розміщенні петлеподібно, на їх слизовій оболонці є багато невеликих складок. Лійка яйцепроводу та його кайма добре виражені, яєчники мають гроноподібну форму.

    Статеві органи овець і кіз мають переважно таку саму будову, як і в корів, тільки розміри їх значно менші. Крім того , піхвова частина шийки матки має загострену форму. Поперечні складки слизової оболонки шийки матки утворюють біля своєї основи кишенькоподібні заглиблення, які є також у центрі карункулів.

    Характерним для статевих органів кобил є коротка шийка матки із слаборозвиненим шаром м’язів та дрібною повщдовжньою складчастістю слизової оболонки, тіло матки добре розвинене, роги матки )плоскі й прямі), яєчники великі, бобоподібні з гладенькою поверхнею, яка має по всій довжині масивну фіброзну оболонку.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.     Які органи формують статеву систему у самок;

2.     У яких тварин матка двороздільна, дворога та подвійна;

3.     Яку форму має піхвова частина шийки матки;

4.     За рахунок яких судин здійснюється кровопостачання статевих органів;

5.     Назвіть особливості будови яєчника;

6.     Які особливості будови слизової оболонки матки

Домашнє завдання: Повторити  матеріал  з  використанням посібника: Яблонський В.А. (практикум).с. 13-28.

Після виконання завдання студенти повинні:

знати будову статевих органів різних тварин;

вміти досліджувати статеві органи тварин.

 

Інструктивну картку підготувала викладач                  Гордієнко В.П.