Навчально-методичний комплекс дисципліни 

"Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння сільськогосподарських тварин"