ІНСТРУКТИВНО–ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА   № 4

для проведення навчальної практики

 

Навчальна дисципліна: «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння  сільськогосподарських тварин».

Місце проведення заняття: клініка технікуму ветеринарної медицини, МТФ ВСК «Колос».

 

Тема заняття: Рододопомога тваринам при патологічних родах.

Мета заняття: Оволодіти прийомами діагностики та профілактики слабких перейм та потуг, невідповідності розмірів плода і родових шляхів та неправильних розміщеннях плода.

Оснащення робочого місця: Плакати, живі  сільськогосподарські тварини, рушник, тепла  вода, хворі тварини, набір акушерських інструментів, спецодяг для надання допомоги тваринам при родах, відра, рушники, мило, тепла вода, йод, вата, бинти.

Правила з техніки безпеки на робочому місці:

1.     Працювати в халатах.

2.     Без дозволу і відповідних вказівок викладача не починати дослідження сільськогосподарських тварин.

3.     Користуватися тільки  відведеним для заняття робочим місцем.

4.     Необхідні інструменти для роботи слід використовувати лише після їх знезараження.

5.     Переходячи під час дослідження від однієї сільськогосподарської тварини до іншої необхідно знову підготувати руки, продезинфікувати інструменти.

6.     Після закінчення роботи  всі використанні інструменти вимити і знезаразити.

7.     Провести особисту гігієну (кожен студент повинен вимити руки  милом і продезинфікувати спиртом)

8.     Дотримуватись правил техніки безпеки з хворими тваринами.

Завдання:

1.  Вивчити основні правила надання допомоги при патологічних родах.

2.  Ознайомитися з правилами рододопомоги при неправильному членорозміщенні плода.

3.  Ознайомитися з правилами рододопомоги при неправильних позиціях плода.

4.  Ознайомитися з правилами рододопомоги при неправильних передлежаннях плода.

5.  Ознайомитися з правилами рододопомоги при неправильних положеннях плода.

6.  Вивчити основні правила допомоги при слабкиг переймах і потугах.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

Родова допомога при невідповідності між розмірами плода та просвітом таза матері, неправильних членорозміщеннях, положеннях та позиціях плода

    Роди можуть завершитися нормально, якщо розміри плода від­повідають промірам таза і якщо його положення, позиція та членорозміщення є нормальними. Для надання родової допомоги тварину фіксують, обмивають теплою водою з милом її зовнішні статеві ор­гани, промежину, внутрішню поверхню стегон, круп та корінь хвос­та, відводять хвіст набік і фіксують. Миють і обробляють відповідно руки, одягають спецодяг (безрукавку, халат, нарукавник, клейонча­стий фартух, клейончасті чи брезентові штани, гумові чоботи).

    Готують акушерські інструменти — стерилізують і зберігають їх під час роботи в стерилізаторі акушерського набору Афанасьева або у відрі з гарячим дезрозчином. Проводять дослідження роділлі — збирають анамнез, здійснюють клінічне її дослідження з визначен­ням стану плода та родових шляхів, розміщення його в матці.

    Обстежуючи родові шляхи, визначають їх температуру, прохід­ність, розтягнутість, вологість, наявність травм, ступінь розкриття шийки матки, цілість плодових оболонок і доступної для промацу­вання частини матки. Визначають також положення плода, пози­цію, передлежання, членорозміщення, життєвість та відповідність його розмірів і просвіту таза матері.

    Живий плід звичайно реагує при натисканні на очні яблука чи вінчики кінцівок, виявляє рефлекс ссання, якщо йому у рот ввести палець. У нього відчувається пульсація великих артерій голови, шиї, пуповини, тазових і стегнових. При введенні пальця в анус плода відчувається стискання його сфінктером.

    Поставивши діагноз, складають план надання акушерської до­помоги, передбачаючи в ньому використання ослизнювальних речо­вин, відповідних медикаментів, інструментів, помічників, і присту­пають до його виконання.

    Наводимо орієнтовний план акушерської допомоги при основних ускладненнях родів у великої рогатої худоби.

    Великий плід чи вузький таз

    Ознаки: незважаючи на прави­льні положення, позицію та членорозміщення плода, добре вира­жені перейми та потуги, розкриття шийки матки, плід не народжу­ється. Пальпують передлежачі органи плода і, провівши пельвіметричні вимірювання (розставивши пальці кисті на всю ширину, по відстані між пучкою великого пальця і кінцем кожного з решти па­льців можна визначити висоту входу в таз, вертикальний і попереч­ний діаметри тазової порожнини, висоту виходу з таза), роблять ви­сновки про відповідність між розмірами плода та просвітом тазової порожнини.

    Допомога. У разі перерозвитку плода чи вузькості таза фіксують передлежачі органи плода; змащують родові шляхи й доступні ді­лянки плода стерильними маслянистими та ослизнювальними ре­човинами і зусиллями 3 — 4 чоловік витягують плід. Можна при цьому позмінно потягувати то за одну кінцівку, то за другу, а також за кінцівку й голову. У разі защемлення тазового пояса плодові на­дають бічну позицію.

    Потрібно чітко пам'ятати, що коли при головному передлежанні з родових шляхів виступають лише кінцівки, то перед витягу­ванням плода обов'язково слід зафіксувати і ввести в родові шляхи й голову плода. Інакше може статися заворот голови.

    При тазовому передлежанні плода його витягують почерговим потягуванням за задні кінцівки. Якщо неможливо вивести плід че­рез родові шляхи, роблять кесарів розтин.

    Заворот голови набік.

    Ознаки: з родових шляхів виступають обидві грудні кінцівки, причому та, на бік якої завернута голова,— менше. Пальпацією виявляють зігнуту шию (рис. 96).
    Допомога. Накладають на передлежачі кінцівки акушерські петлі; вводять у порожнину матки ослизнювальну рідину; відштов­хують плід рукою або костуром (впершись у його грудну кістку чи плече) в матку; захопивши пальцями очні орбіти або мордочку пло­да (це можна зробити за допомогою гачків або наклавши петлю на нижню щелепу), виводять його голову в родові шляхи. Щоб запобіг­ти при цьому скручуванню шиї, притримують рукою нижній край щелепи.

    При значному завороті накладають на голову плода аку­шерський недоуздок. Для цього за допомогою петлепровідника об­водять навколо шиї плода складену вдвоє мотузку і, пропустивши її кінець через зашморг, роблять дві петлі, з яких одну опускають че­рез потилицю на лицьову частину голови, а другу залишають на шиї біля вушних раковин. Потягуючи за кінці мотузки, закріплюють створений таким чином недоуздок на голові плода і за його до­помогою виправляють заворот.

    Заворот голови донизу.

    Ознаки: у родових шляхах про­мацуються розставлені передні кінцівки й опущену між ними голо­ву (з лобним, потиличним або шийним передлежанням).

    Допомога. Для виправлення завороту при лобному передлежан-ні голови накладають акушерські петлі на передні кінцівки, підво­дять під нижню щелепу плода руку і, відштовхуючи його в порож­нину матки, виводять голову в таз. Фіксують її і витягують плід.

    Якщо голова сильно опущена донизу, накладають на нижню чи верхню щелепу плода акушерську петлю і, натягуючи мотузку та одночасно відштовхуючи за допомогою костура Кюна потилицю плода в порожнину матки, виправляють розміщення голови і витя­гують плід (рис. 97).

 
 

    При шийному передлежанні за допомогою подвійних гачків Крея-Шоттлера чи Афанасьева захоплюють за потилично-остисту зв язку и передають мотузку помічникові для натягування, а аку­шер у цей час спрямовує рукою голову плода в родові шляхи.

    Відкидання (завертання) голови назад.

    Ознаки: у родових шляхах промацуються передні кінцівки, трахея і повернута догори нижня щелепа плода.

    Допомога. Накладають акушерські петлі на передні кінцівки плода, відштов­хуючи його за допомогою акушерського костура углиб порожнини матки і, обе­режно похитуючи його голову, намагають­ся повернути її у нормальне положення. Можна спочатку завернути голову плода набік.

    Скручування шиї плода (рис. 98).

    Ознаки: в родові шляхи вклинюються пе­редні кінцівки і голова плода, повернута нижньою щелепою набік або вгору.

    Допомога. Накладають акушерські петлі на передні кінцівки плода, фіксують голову і відштовхуючи його в матку, намагаються повернути голову плода навколо її по­здовжньої осі. Можна також повернути різко роділлю через спину в бік завороту голови, зафіксувавши відповідно голову плода.

    Згинання кінцівок у зап'ясних суглобах (рис. 99).

    Ознаки: з родових шляхів роділлі виступає частина голови та одна кінцівка плода. Друга кінцівка, зігнута в зап'ясних суглобах, промацується при вході в родові шляхи.

    Допомога. Накладають акушерські петлі на голову і правильно розміщену кінцівку, захоплюють рукою путовий суглоб зігнутої кін­цівки, відштовхуючи плід у матку, згинають максимально всі сугло­би (зап'ясний, ліктьовий і плечовий) і, піднявши зігнутий суглоб якомога вище, захоплюють у долоню ратичку, розгинають суглоб і вводять кінцівку в родові шляхи. Можна також підтягнути кінцівку за допомогою мотузки, накладеної на путовий суглоб. При двобіч­ному згинанні кінцівок другу кінцівку розправляють так, як першу.

 

 
 

 

Рис. 99. Виправлення кінцівки плода, зігнутої в зап'ясному суглобі:

а — рукою; б— акушерською мотузкою; в — костуром Кюна; 1 — відштовхування зап'ясного су­глоба; 2 — витягування копитця

    Згинання кінцівок у ліктьових суглобах (рис. 100).

    Ознаки: із статевої щілини трохи виступають передні кінцівки, на ратичках яких розміщена голова плода.

    Допомога. Накладають на кінцівки акушерські петлі й, відштов­хуючи плід у порожнину матки, потягують за мотузку, накладену на одну кінцівку, а потім на іншу. Виправивши згинання, витягу­ють плід.

 

 
 

    Згинання кінцівок у плечових суглобах (рис. 101).

    Допомога: при однобічному згинанні фіксують голову і правильно розміщену кінцівку плода; ввівши руку в матку, захоплюють передпліччя піді­гнутої кінцівки і, відштовхуючи плід у матку, згинають кінцівку в зап'ясному й усіх інших суглобах. Захоплюють ратичку, розправля­ють суглоб і виводять кінцівку в тазову порожнину. Якщо таким чи­ном не вдається виправити згинання, накладають петлю на нижній кінець передпліччя й, відштовхуючи ліктьовий суглоб і одночасно відтягуючи кінцівку за мотузку, добиваються згинання її у зап'ясному суглобі. Далі чинять так само, як у попередньому випад­ку. При двобічному згинанні кінцівок у плечових суглобах спочатку виправляють розміщення однієї кінцівки, потім другої.

 

    Потиличне розміщення кінцівок.

    Ознаки: при вагінальному дослідженні роділлі на голові або шиї плода виявляють одну чи дві кінцівки (рис. 102).

 

 
 

    Допомога. Фіксують кінцівки акушерськими петлями, відштовхують плід у матку, знімають почергово кінцівки з потилиці, підводять їх під шию й голову плода і витягують плід. При потиличному розміщенні однієї кінцівки потягують
Рис. 102. Потиличне розміщення кінцівок вперед і вниз, піднімаючи одночасно рукою голову плода.

    П'яткове передлежання кінцівок плода.

    Ознаки: при однобі­чному п'ятковому передлежанні з родових шляхів виступає лише нормально розміщена кінцівка, повернута підошвою догори, а зі­гнутий скакальний суглоб іншої кінцівки промацується на межі та­зової порожнини або в ній.

    При двобічному п'ятковому передле­жанні обидва ска­кальні суглоби (у те­ляти плесна) прома­цуються при вході в таз чи в тазовій по­рожнині (рис. 103).

   Допомога. Вводять у родові шляхи ро­діллі костур, накла­дають його на сідничну вирізку плода. Рукою, введеною глибоко в матку, захоплюють путову частину або безпосередньо ратичку підігнутої кінцівки плода і, відштовхуючи його костуром у матку, максимально згинають усі суглоби кінцівки та виводять її у родові шляхи. Щоб не травмувати при цьому матку, підкладають під ратичку долоню.

    Можна підтягувати кінцівку також за допомогою акушерської петлі, надітої на путо чи дистальну частину плесна. При згинанні обох кінцівок плода в скакальному суглобі так само виправляють і другу.

    Слід пам'ятати, що при тазовому передлежанні плода треба дія­ти оперативно, оскільки у разі здавлювання пуповини може виник­нути асфіксія.

    Згинання кінцівок у кульшових (тазово-стегнових) сугло­бах, сідничне передлежання. 

    Ознаки: при однобічному згинанні кінцівки з родових шляхів роділлі видно лише одну кінцівку, пове­рнуту підошвою ратички догори. При двобічному згинанні кінцівок на вході в таз роділлі промацуються сідничні горби, анус та хвіст плода. Просунувши руку глибше, виявляють підігнуті під живіт ко­лінні суглоби та верхню ділянку гомілки.

    Допомога. Досліджуючи тазову порожнину роділлі та розміщен­ня плода у родових шляхах, оцінюють відповідність їх розмірів. Як­що плід невеликий, то акушерську петлю накладають на правильно розміщену кінцівку, обводять за допомогою петлепровідника мотуз­ку навколо зігнутої кінцівки й зусиллям 3 — 4 чоловік намагаються витягнути плід.

    При двобічному підгинанні кінцівок у кульшових суглобах неве­ликого плода обводять акушерські мотузки навколо обох кінцівок і пробують вивести плід без їх виправлення (рис. 104). Кінці мо­тузок можна скрути­ти разом.

    Можна також за­фіксувати таа петлею Зааке. Для цього про­пускають обидва кін­ці мотузки між тазо­вими кінцівками пло­да, обводять ними стегна, пропускають один кінець мотузки через заздалегідь зроблену петлю (кільце) на іншому кінці й затягують її над крижами. Щоб перемістити рівнодіючу силу з крижової ділянки на сідничні горби, вільний кінець мотузки після затягування на крижах пропускають між кінцівками плода і продівають за мотузку петлі Зааке.

    При однобічному згинанні кульшових суглобів у більшого плода накладають акушерську петлю на правильно розміщену кінцівку, вводять у родові шляхи роділлі костур і впираються ним об сіднич­ну вирізку плода; захоплюють рукою гомілку зігнутої кінцівки й, відштовхуючи круп плода, намагаються зігнути кульшовий та ко­лінний суглоби настільки, щоб надати кінцівці п'яткового передле-жання. Потім, захоплюючи рукою за путову частину або ратичку, максимально згинають усі суглоби кінцівки і виводять її у родові шляхи. Так само виправляють другу кінцівку (при двобічному зги­нанні).

    Неправильні позиції плода. Нижня позиція.

    Ознаки: в ро­дових шляхах промацується плід, повернутий кінцівками та черев­ною стінкою догори. При головному передлежанні плода підошви його ратичок повернуті догори, а при тазовому — донизу (рис. 105).

    Допомога. Ставлять роділлю на похилу площину так, щоб задня частина тулуба була вище передньої; фік­сують акушерськими петлями кінцівки і голову плода; від­штовхують його у по­рожнину матки; вли­вають у матку 5 - 6 л ослизнювальної ріди­ни; вводять руку під плід (лопатку чи стегно) і під час потягування помічником за мотузки намагаються по­вернути його навколо поздовжньої осі у верхню позицію.

Бокова позиція.

    Ознаки: в родових шляхах промацують плід, повернутий кінцівками (підошвами), нижньою щелепою, грудною кісткою та нижньою черевною стінкою убік.

    Допомога. Ставлять роділлю на похилу площину (піднімають таз); фіксують кінцівки та голову плода; вливають у матку 5 — 6 л відвару льону чи іншої ослизнювальної рідини; потягуючи плід за кінцівки й повертаючи його за допомогою вставленої між кінцівка­ми палиці, повертають його у верхню позицію.

    Неправильні положення плода. Поперечне положення плода зі спинниж передлежанням.

    Ознаки: рукою, введеною у родові шляхи роділлі, промацують поперечно розміщену спину, хо­лку, остисті відростки спинних хребців, а також ребра й маклаки плода.

    Допомога. Потрібно перевести плід із поперечного положення у поздовжнє. Для цього вливають у матку 5 — 6 л ослизнювального розчину, накладають гачки Крея-Шоттлера на розміщену ближче до входу у тазову порожнину ділянку спини плода (краще витягува­ти плід при головному передлежанні), підтягуючи її, відштовхують одночасно протилежну частину.

    Надавши плоду тазового (головного) передлежання, виправля­ють розміщення кінцівок і витягують плід.

    Виправити поперечне положення зі спинним передлежанням важко, тут частіше вдаються до фетотомії.

    Поперечне положення плода з черев­ним передлежанням. 

    Ознаки: рукою, введе­ною у родові шляхи ро­діллі, промацують чоти­ри кінцівки й черевну стінку плода, спрямова­ні у тазову порожнину (рис. 106).

    Допомога. Насампе­ред потрібно з'ясувати, які кінцівки грудні, а які тазові, і встанови­ти, одному чи двом плодам вони належать, яка частина тулуба (пе­редня чи задня) розміщена ближче до входу в таз (краще виводити плід у тазовому передлежанні). Фіксують розміщені ближче до вхо­ду в таз кінцівки (а при переведенні в головне передлежання — і голову) і, підтягуючи їх за мотузки, відштовхують одночасно про­тилежну частину, створюючи верхню позицію.

    Вертикальне положення плода зі спинним передлежанням (поза сидячого собаки)

    Ознаки: при вході в тазову порож­нину промацуються розміщені вертикально шия, холка та спина плода.

    Допомога. Намагаються відштовхнути в матку голову і грудні кі­нцівки плода й підтягнути до виходу тазову частину та перевести плід в нижню позицію. Для цього вливають у матку ослизнюваль-ний розчин, захоплюють гачками Крея-Шоттлера або Афанасьева за спинку плода і, відштовхуючи костуром його грудний пояс, по­ступово переводять плід у тазове передлежання та нижню позицію. Потім виправляють тазові кінцівки (чи накладають на тазовий пояс петлю Зааке) і витягують плід. Якщо таким чином не вдається ви­вести плід, застосовують фетотомію.

 

 
 

Вертикальне положення пло­да з черевним передлежанням (рис. 107).

    Ознаки: в тазову порож­нину роділлі вклинені кінцівки й голова плода, а тазові кінцівки роз­міщені перед входом у таз; рідше в тазову порожнину вклинюються усі чотири кінцівки й голова плода.

 

Рис. 107. Вертикальне положення плода з черевним передлежанням

Схема розміщення двійнят. 

Допомога. Встановлюють, якою частиною плід більше вклинюється у родові шляхи. Якщо  передньою, то накладають   акушерські   петлі   на грудні кінцівки й голову плода і, по­тягуючи за мотузки, відштовхують одночасно тазову частину в мат­ку. При розміщенні усіх чотирьох кінцівок та голови перед входом у таз накладають петлі на тазові кінцівки і, відштовхуючи передню частину тулуба та потягуючи за мотузки, переводять плід у нижню позицію і витягують його, застосовуючи наведені вище прийоми.

Родова допомога при двійнятах (рис. 108). При вагітності двійнятами у одноплідних тварин (корів, овець і кіз) один з плодів звичайно займає тазове, другий — головне передлежання. Перш ніж надавати роділлі допомогу, треба встановити, який плід роз­міщений ближче до виходу, а який — зверху. Слід також визначити, які кін­цівки якому плодові належать. На передлежачі кінцівки плодів накладають pHї юв. мотузяні петлі і, щоб їх не переплу тати, вільні кінці мотузок кожного плода зв'язують; потім витягують верхній плід, одночасно відштовхуючи нижній.

Якщо ж в тазову порожнину більше вклинився нижній плід, то, щоб він розмістився зверху і ближче до виходу, окремі автори ра­дять надати роділлі спинного положення.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.     В чому полягає підготовка до надання акушерської допомоги при патологічних родах?

2.     Які невідповідності взаємовідношення плода і родових шляхів буваютьпричиною патологічних родів?

3.     Які принципи надання акушерської допомоги при невідповідності плода і розмірів тазу матері?

4.     Які принципи надання допомоги при неправильних членорозміщеннях плода?

5.     Які принципи надання допомоги при неправильних позиціях плода?

6.     Які принципи надання допомоги при неправильних передлижанняз плода?

7.     Які принципи надання допомоги при неправильних положеннях плода

 

Домашнє завдання: Яблонський В.А.(практикум), с.187-193.

 

Після виконання завдання студенти повині

знати  причини патологічних родів                                                                 

вміти надавати рододопомогу при патологічних родах

 

Інструктивну картку підготувала викладач  Гордієнко В.П.