Кваліфікаційна характеристика

 

У результаті вивчення дисципліни «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин» студент повинен

знати:

·        анатомію та фізіологію статевої системи самок та самців,

·        фізіологію та патологію вагітності, родів, післяродового періоду,

·        правила рододопомоги при нормальних та патологічних родах,

·        прийом новонароджених та їх хвороби,

·        анатомію, фізіологію та хвороби молочної залози,

·        причини неплідності самок і методи їх ліквідації.

вміти:

·        визначати вагітність,

·        надавати допомогу при нормальних і патологічних родах,

·        патології вагітності та післяродового періоду,

·        встановлювати діагноз,

·        призначати і проводити лікувальні процедури,

·        визначати причини захворювання молочної залози, неплідності сільськогосподарських тварин,

·        проводити заходи з попередження та ліквідації їх.