ЛІТЕРАТУРА
Основна
  1. В.А. Яблонський, С.П. Хомин та ін. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології. – Вінниця, «Нова книга» 2006 року.
  2. І.І. Карташов, Шарапа Г.С. Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с. г. тварин. – К., Вища школа, 1991.
  3. В.А. Яблонський Практичне акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с. г. тварин та біотехнологія відтворення з основами андрології. – К., Мета, 2002.

Додаткова

  1. Гришко Г.Д. Лекції з ветеринарного акушерства. Про ветеринарну медицину. Закон України від 15.11.2011року № 2775 – 111 К., Ветеринарна інформація 2002рік.
  2. Інструкції зі штучного осіменіння корів, телиць, овець, свиней. Наказ Міністерства аграрної політики України.