ПЛАНИ  ЗАНЯТЬ

1.     Тема  заняття: Анатомо-топографічне дослідження статевих органів самок.

2.     Тема  заняття: Діагностика вагітності.

3.     Тема  заняття: Рододопомога  тваринам  при  нормальних родах.

4.     Тема  заняття: Рододопомога  тваринам  при  патологічних родах.

5.     Тема  заняття: Патологія вагітності.

6.     Тема  заняття: Діагностика і лікування с/г тварин з післяродовими захворюваннями

7.     Тема  заняття: Хвороби новонароджених. Функціональні розлади вимя.

8.     Тема  заняття: Захворювання молочної залози.

9.     Тема  заняття: Діагностика субкліничних маститів у корів.

10.   Тема  заняття: Аналіз причин яловості і неплідності. Гінекологічні дослідження.

11.   Тема  заняття: Діагностика і лікування  тварин з гінекологічними захворюваннями.

12.   Тема  заняття: Діагностика і лікування с/гтварин з гінекологічними хворобами.