Частина ІІ

 
АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ І ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН


    Інструкція
 1. Визначте, яка сперма по макроскопічній оцінці у бугая?
  сперма жовтувата запах жиропоту
  сперма біла, іноді з жовтуватим відтінком запах парного молока
  сперма сірувата біла схожа на молоко дуже розведене водою
  сперма червоного кольору, водяниста

 2. Який процент сперміїв в еякуляті жеребця відносно всього об'єму сперми?
  30%
  7%
  50%
  90%

 3. Які компоненти середовищ для розрідження сперми підвищують стійкість сперміїв до швидкого охолодження та зберігання?
  лактоза, цитрат натрію
  бідистильована вода, молоко
  лецитин, жовток курячого яйця
  органічні кислоти

 4. Скільки часу можна зберігати розріджену сперму кнура при температурі +18-20 °С?
  7-8 діб
  до 3 діб
  до 60 діб
  до 10 діб

 5. Які компоненти середовища використовують з метою гальмування обмінних процесів у сперміях?
  глікокол, глюкоза, мед, гліцерин
  лимонокислий натрій, трис-буфер, трилон
  двооксид вуглецю, органічні кислоти, хелатон
  жовток куриного яйця

 6. Що таке еквілібрація?
  вирівнювання концентрацій осмотично-активних речовин і гліцерину між розріджувачем та плазмою сперміїв
  процес осідання сперміїв після розрідження сперми
  насичення розрідженої сперми вуглекислим газом
  заморожування сперми

 7. Яку воду використовують, щоб приготувати середовище для розрідження сперми?
  бідистильовану
  артезіанську
  мінеральну, з високим умістом гідрокарбонатів
  кип'ячену

 8. 3 якою метою використовують 2,9%-ний розчин натрію цитрату?
  для довготривалого зберігання сперми
  для відтавання сперми
  для стерилізації інструментів
  для кислотності середовища

 9. Для знезараження піхвових дзеркал використовують:
  70%-ний спирт
  перманганат калію у розведенні 1:1000
  4%-ний розчин каустичної соди
  0,02% розчин фурациліну

 10. У яких концентраціях використовують розчин фурациліну при осіменінні корів?
  1:5000
  1:10000
  1:100
  1: 2000

 11. З якою метою використовують розчин фурациліну під час штучного осіменіння?
  для розморожування і розрідження сперми
  для санації піхви перед введенням сперми
  для обробки зовнішніх статевих органів перед введенням сперми
  для обробки інструментів

 12. Яким методом одночасно виявляють статеву охоту і діагностують вагітність?
  трансректальним дослідженням матки
  оглядом, пальпацією і аускультацією
  пробником
  ультразвуковим методом

 13. Які методи виявлення оптимального часу для введення сперми Ви знаєте?
  за вмістом еритроцитів, лейкоцитів, макро- та мікроелементів у крові
  рефлексологічний, клініко-візуальний, за ступенем зрілості фолікулів, енергометрії, електрометричні
  на штучну вагіну, спермозбирача, фістульний, масажу ампул
  за поведінкою самки

 14. Які методи найчастіше використовуються для визначення оптималь-ного часу осіменіння корів, кобил, свиней, овець, кіз, сук?
  у корів, свиней, кіз, сук - клініко-візуальний, у кобил, овець, кіз - за допомогою пробника
  у корів, кобил, свиней, овець, кіз, сук - за вмістом естрального слизу
  у корів, кобил, свиней - на штучну вагіну, а в овець, кіз, сук - транс ректальний
  у корів, кобил, свиней, овець, кіз, сук - огляд, пальпація статевих органів

 15. До чого призводять помилки при визначенні оптимального часу для введення сперми?
  зниження ймовірності запліднення через старіння яйцеклітини або загибель сперміїв
  ускладнень перебігу вагітності й родів
  необхідності збільшення кількості сперміїв у дозі
  ускладнень перебігу охоти

 16. У чому полягає суть рефлексологічного, клініко-візуального та інших методів виявлення оптимального часу для введення сперми?
  рефлексологічного - виявлення статевої охоти; клініко-візуального та інших - виявлення ознак і симптомів, які можуть вказувати на їх наявність
  рефлексологічного - виявлення локомоторного рефлексу; клініко-візуального та інших - виявлення параметрів макро- та мікроклімату
  рефлексологічного - виявлення рефлексу ерекції; клініко-візуального та інших - виявлення похибки правил розморожування і якості сперми
  рефлексологічного - виявлення обіймального рефлексу; клініко-візуального - огляду статевих органів

 17. Яка технологія рефлексологічного методу визначення статевої охоти?
  вивчення локомоторного, ерекції, еякуляції рефлексів та якості сперми
  розміщення самців у приміщенні, де утримуються самки
  дозовані дворазові на добу контакти самців і самок для виявлення позитивної сексуальної реакції, у самок - статевої охоти
  виявлення візуальних ознак статевого збудження

 18. Яка технологія клініко-візуального методу визначення оптимального часу для введення сперми?
  щомісячне обстеження самок на вагітність і неплідність
  щоденне виявлення ознак тічки і симптомів загального збудження
  щоденне ректальне дослідження неплідних самок для визначення гінекологічного діагнозу
  щоденне ультразвукове дослідження самок

 19. Які об'єми сперми вводяться самкам сільськогосподарських тварин різних видів при різних методах її зберігання?
  коровам - 0,25-1,2 мл; кобилам - 20-40 мл; свиням - 1 мл на кг маси тіла (не більше 150 мл); вівцям, козам - 0,1-0,3 мл
  коровам, кобилам - 20-40 мл; свиням - 150-200 мл; вівцям, козам - 1-2 мл
  коровам - 5-10 мл; кобилам - 50-100 мл; вівцям, козам - 1 мл на кг маси тіла (не більше 35 мл)
  коровам 2-3 мл; кобилам - 600 мл; вівцям, козам - 3 мл, свиням - 300 мл

 20. Яка мінімальна кількість активних сперміїв вводиться самкам різних видів сільськогосподарських тварин?
  коровам - 3 млрд; кобилам - 15-30 млн; свиням - 80-240 млн; вівцям, козам - 3 млн
  коровам - 15-30 млн; кобилам, свиням - 3 млрд; вівцям, козам - 240 млн
  коровам, кобилам - 1-2 млрд; свиням, вівцям, козам - 15-30 млн
  коровам - 50 млн; кобилам, свиням -5 млрд; вівцям, козам - 1 млрд

 21. Які способи введення сперми використовують для осіменіння корів телиць, кобил, свиней, овець, кіз?
  коровам і телицям - фракційний спосіб, кобилам - ректоцервікальний, свиням, вівцям і козам - маноцервікальний
  коровам і телицям- за допомогою скляного шприца і гумового катетера Іванова; кобилам - візоцервікальний; вівцям, козам, свиням - абдомінатний
  коровам - ректо-, мано-, візоцервікальний; телицям - ректо-, візоцервікальний; кобилам - внутрішньоматково за допомогою скляного шприца і гумового катетера Іванова або спеціальної скляної ампули; свиням внутрішньоматково - фракційний і нефракційний; вівцям і козам -візоцервікальний, піхвовий
  коровам, телицям - трансректальний; кобилам - візоцервікальний; свиням, козам, вівцям - маноцервікальний

 22. Який інструментарій використовується при різних способах введення сперми самкам різних видів сільськогосподарських тварин?
  піхвове дзеркало, полістиролові катетери, ампули, гумові балони, шприц з перехідником, ПОС-5, гумовий катетер Іванова, скляний шприц-катетер, зоошприц з металевим подовжувачем, паєтовводжувач
  болюсодавач, фонендоскоп, камера з сіткою Горяєва, троакар
  мікроскоп, чашка Петрі, апарат УЗД, мікропіпетка
  хірургічні інструменти

 23. Чому самкам великої і дрібної рогатої худоби сперму при штучному осіменінні вводять у цервікальний канал, а кобилам і свиням - у матку?
  у шийці матки можуть розміститися невеликі об'єми сперми, а у матці - більше
  тому, що шийка матки розміщена ближче до яйцепроводів, ніж тіло і роги матки
  тому, що самкам великої і дрібної рогатої худоби вводиться більша кількість сперміїв з ППР
  щоб краще пройшло запліднення

 24. Які типи природного осіменіння ви знаєте?
  ректоцервікальний, візоцервікальний, маноцервікальний, фракційний
  піхвовий, матковий
  трансабдомінальний, перкутанний, моноклональний
  варковий, косячний

 25. Які графи повинні бути у журналі осіменінь і отелення корів? Яка інформація вноситься у журнал після кожного осіменіння?
  порядковий номер, кличка та індивідуальний номер тварин, дата попередніх родів, дванадцять місяців року, результати діагностики вагітності, передбачувані роди, реєстрація останнього приплоду; після кожного осіменіння вноситься дата осіменіння та номер плідника, від якого використана сперма
  два роки обстежень, результати обстежень, діагнози, дата запуску, термін сухостою, вади молочної залози
  результати диспансеризації, клінічний стан на час обстеження, результати гематологічних досліджень
  результати гінекологічних досліджень

 26. Яка інформація висвітлюється у "куточку техніка штучного осіменіння"?
  стан відтворення тварин у Європі, Азії, Америці і Близькому Сході та Україні
  стан відтворення тварин та характеристика племпідприємств у області; останні політичні події, дати народження працівників ферми та передвиборчі програми кандидатів і партій
  календар техніка, стенд фізіологічного стану тварин, інформація про стан відтворення стада
  оперативні дані по відтворенню

 27. Які методи діагностики вагітності у сільськогосподарських тварин ви знаєте?
  клінічні (анамнез, при допомозі самця-пробника, зовнішні: огляд, пальпація, аускультація; внутрішні: піхвовий, трансректальний і сонографії) та лабораторні (мікроскопія зіскрібків із піхви, вміст прогестерону в крові, молоці, секретах)
  за густиною, рухливістю, виживаністю крові, сперми, вмістом фолікулів
  за фазами місяця, гороскопом, фолікулярними фазами, реакцією на собак і жаб та методом \"лозоходів\"
  за записами в журналі штучного осіменіння

 28. Які з методів діагностики належать до ранніх?
  анамнез, огляд, пальпація
  при допомозі самця-пробника, сонографії
  вагінальний, трансректальний
  лабораторні

 29. На чому базуються різні методи діагностики вагітності?
  на змінах поведінки у присутності самця, форми тіла, розмірів і конфігурації матки, візуалізації ембріона або плода
  за зміною фізичних показників крові, сперми, вмісту фолікулів, поведінки у присутності собак, жаб, аури самок
  на змінах фаз місяця, тривалості світлового періоду протягом доби
  на змінах зовнішніх статевих органів

 30. Техніка ректального дослідження корів і кобил:
  тварин обов'язково фіксують мотузками за шию, два пальці вводять у пряму кишку та обстежують сечовий міхур і матку
  тварин не фіксують. Руку вводять у піхву і через верхнє склепіння визначають стан яєчників і матки
  корів фіксують на прив'язь, а кобил у спеціальних станках або парувальною шлеєю. Руку вводять у пряму кишку, звільняють її від калових мас і через стінку при розслабленні визначають розміри, топографію, консистенцію матки та яєчників
  тварин фіксують і в піхву вставляють піхвове дзеркало

 31. Основні ознаки вагітності при ректальному дослідженні корів і кобил у різні терміни:
  матка збільшена, відчувається флуктуація та асиметрія рогів, у різні строки вагітності змінюється топографія матки
  агресивність тварини, переповненість сечового міхура
  тремтіння тварини, болючість при пальпації матки і яєчників
  слизова оболонка піхви бліда, рясно покрита слизом

 32. Яка в середньому тривалість вагітності у корови ?
  150 днів
  285 днів
  340 днів
  210 днів

 33. Яка тривалість вагітності в середньому у кішки?
  62 дні
  154 дні
  58 днів
  70 днів

 34. На чому базуються гормональні методи діагностики вагітності?
  на виявленні в крові тварин естрогених гормонів і прогестерону та їх співвідношення
  на виявленні вагінального слизу
  на виявленні в молоці казеїну
  на виявленні в сечі білка

 35. Що є об'єктивним показником ефективності роботи техніка штучного осіменіння?
  добрі стосунки в колективі та сім'ї
  висока продуктивність тварин
  заплідненість тварин
  правильне визначення охоти

 36. У які ранні терміни після осіменіння можна за об'єктивними показни-ками визначити вагітність у самок сільськогосподарських тварин методом сонографії?
  у корів - з 30-35 днів, у кобил - з 11-18 днів, у свиней - з 18 днів, у овець і кіз - з 26-28 днів, у собак - з 26 днів
  у тварин всіх видів з 50 днів
  у тварин всіх видів з 45 днів
  у тварин всіх видів з 90 дня

 37. Скільки стадій розрізняють при розвитку плода?
  чотири
  три
  п'ять
  дві

 38. У яких тварин водна оболонка зростається з сечовою, утворюючи аланто-амніон?
  у корів
  у собак
  у кобил
  у свиней

 39. Який тип плаценти за анатомічною будовою у свиней?
  дифузно-розсіяна
  множинна або котеледонна
  поясоподібна
  дисковидна

 40. Який тип плаценти по взаємозв'язку з материнським організмом у собак?
  епітеліохоріальна
  десмохоріальна
  ендотеліохоріальна
  ахоріальна

 41. У яких тварин материнська плацента відпадаюча?
  примати, м\'ясоїдні
  корови
  вівці
  свині

 42. Яку латинську назву має судинна оболонка плода?
  хоріон
  амніон
  алантоїс
  алантоамніон

 43. Яка довжина пуповини плода лошати під кінець вагітності?
  15-20 см
  70-100 см
  30-40 см
  30-50 см

 44. Трансплантація ембріонів - це:
  вилучення ембріонів із статевих органів однієї самки і пересадка їх у матку іншої
  культивування ембріонів
  елемент акушерської та гінекологічної диспансеризації
  одержання яйцеклітин хірургічним методом

 45. Трансплантація ембріонів найбільше використовується:
  у свинарстві
  у кролівництві
  у лабораторних тварин (щурів, мишей, морських свинок)
  у скотарстві

 46. Якими методами проводять трансплантацію ембріонів?
  клінічним
  гормональним
  хірургічним і нехірургічним, що залежить від виду тварин
  лабораторним

 47. Яких тварин вважають донорами ембріонів?
  самок, яким пересаджують або підсаджують ембріони
  самок, у яких отримують ембріони
  самців, від яких використовують сперму
  самок, яких штучно осіменяють

 48. Реципієнтами вважають тих самок:
  яким пересаджують або підсаджують ембріони
  у яких вимивають ембріони
  у яких реєструється патологія статевої системи
  у яких стимулюють охоту

 49. Суть захворювання кровотечі з матки:
  скупчення крові в товщі плаценти внаслідок розривів судин
  послаблення функцій м'язів і кістяка
  вихід стінки піхви за межу статевої щілини
  витікання крові з прямої кишки

 50. Які причини викликають набряк вагітних?
  велике фізіологічне навантаження, переохолодження, перегрівання
  удар у ділянку черева
  недоліки в годівлі, зокрема, годівля з надлишком соковитих і кислих кормів, недостатній моціон, необмежений водопій
  неповноцінна годівля тварин

 51. Які основні симптоми передчасних потуг?
  у тварин з'являються ознаки анемії, слабкість і тремтіння м'язів
  на тілі тварини з'являються припухлості, на черевній стінці припухлість досягає підгрудка
  з'являються ознаки загального неспокою і натужування з вигинанням спини, прискорення пульсу і дихання
  у тварин з'являється анемія видимих слизових оболонок

 52. Хто із вчених розробив класифікацію абортів?
  А.П. Студенцов
  Д.Д. Логвінов
  В.К. Милованов
  І.І. Родін

 53. Які аборти бувають за часом виникнення?
  ранні і пізні
  ідіопатичні
  повні і неповні
  травматичні

 54. Муміфікація плода - це:
  процес ферментативного розплавлення м'яких тканин мертвого плода в порожнині матки
  внутрішньоутробне висихання мертвого плода
  гнильний розпад плода
  розсмоктування плода

 55. В яких випадках виникає травматичний аборт?
  за неповноцінної годівлі
  за навмисного переривання вагітності, коли розвиток плода загрожує життю матері
  за травматичного пошкодження черевних стінок та вагітної матки
  при введенні гормональних препаратів

 56. Де повинні проходити роди у корів?
  у окремому боксі
  у деннику
  у тепляку
  у тваринницькому приміщенні

 57. Де повинні проходити роди у кобил?
  у родильному відділенні
  у деннику
  у тепляку
  у боксі

 58. Де повинні проходити роди у свиноматок?
  у окремому станку
  у деннику
  у тепляку
  у свинарнику

 59. Які речовини використовуються при сухості родових шляхів?
  відвар льону, олія, гліцерин, вазелінове масло
  дистильована та бідистильована вода
  10%-вий водний розчин іхтіолу
  0,02% розчину фурациліну

 60. Мета рододопомоги:
  провести знезараження родового каналу
  визначити вік плода
  зберегти життя матері і плода
  швидше звільнити порожнину матки від плода