Дисципліна: «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Спеціальність: «Ветеринарна медицина»

Навчально-методична   карта  (план)  заняття №1

Тема  заняття:  Анатомо-топографічне дослідження статевих органів самок.

Мета    заняття:

Навчальна: Вивчити видові та анатомо-топографічні особливості будови статевих органів самок різних видів, навчитися проводити вагінальне і ректальне дослідження статевих органів у тварин, діагностувати тічку і охоту у тварин.

Розвиваюча: а) формування  і  розвиток  у  студентів позитивних  мотивів  навчально-пізнавальної  діяльності, творчої  ініціативи  й  активності; б)стимулювання нових  якісних  змін  у  інтелектуальному,  емоційному,  соціальному  розвитку  студентів.

Виховна: формування  у  студентів  життєво  необхідних  якостей: старанності, відповідальності, ретельності, охайності, самостійності, працездатності, уважності, чесності.

Вид  заняття: (тип заняття) навчальна практика.

Методи навчання: демонстрація, спостереження, практичні вправи.

Місце проведення заняття: клініка технікуму ветеринарної медицини, МТФ ВСК «Колос»

Тривалість заняття: 6 годин

Міжпредметні зв’язки:

Предмети, що  забезпечують: Анатомія і  фізіологія  сільськогосподарських  тварин, хірургія ветеринарної медицини.

Предмети, що забезпечуються: Розведення сільськогосподарських  тварин, годівля, сільськогосподарських  тварин, тваринництво.

Забезпеченість:

Наочні  посібники: Плакати, живі  сільськогосподарські тварини.

Обладнання  і матеріали: Інструктивно-технологічна  карта. Рушник, щіточка для миття  рук, вата, тепла  вода, гінекологічні рукавиці, муляжі, свіжі боєнські препарати статевих органів корів і свиней, кістки тазу, пінцети, скальпелі, ножиці, кювети, гінекологічні дзеркала, ізотонічний розчин хлориду натрію, вазелін, самки в охоті.

Навчальні місця (для  практ. занять, лабор.робіт) ветклініка 5 роб. місць.

Література основна: Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Київ.

Додаткова: Проценко М.Ю. «Відтворення сільськогосподарських  тварин». Київ. Вища  школа. 1994р.               

Зміст  та  хід  заняття

І.Організаційна  частина

 Перевірка  присутності  і готовності студентів  до  практики

ІІ.Актуалізація  опорних  знань

Підготовка  студентів  до  виконання  роботи.

Повідомлення  теми.

ІІІ.Вступний інструктаж

Інструктаж  з  охорони  праці  на  робочому  місці (з  наступною  реєстрацією  у  журналі) по плану:

1.     правила  особистої  гігієни при  роботі з  с/г тваринами, приладами;

2.     правила  підходу  до  сільськогосподарських тварин;

Організація  групи:

-       Поділ  на ланки

-       Розміщення  ланок  на  робочих місцях.

-       Роздача  завдань, методичної  літератури.

-       Вступний  інструктаж  роботи  на  кожному  робочому  місці.

Завдання  для  самостійної роботи.

Завдання

1.     Вивчити на боєнському матеріалі будову статевих органів корови.

2.     Вивчити на боєнському матеріалі будову статевих органів свині.

3.     Вивчити на малюнках, муляжах будову статевих органів самок різних видів.

4.     Провести ректальне дослідження корів.

5.     Провести вагінальне дослідження корів.

6.     Діагностувати тічку та охоту у корів.

ІV.Поточний інструктаж                   

Самостійна  робота  студентів  в ланках під  контролем  і  з  допомогою  викладача.

Зміст  і  методичні  вказівки:

    Користуючись інструктивною карткою по виконанню роботи, студенти виконують роботу. Студенти повинні працювати в халатах. Викладач називає тему і мету заняття. Студенти на малюнках, схемах, муляжах ознайомлюються з будовою і топографією статевих органів самок. Потім вивчають статеві органи по препаратах шляхом огляду і препарування звертаючи увагу на форму, розмір, консинстенцію. Студенти відпрацьовують окремі операції, починаючи з найпростіших у технічному виконанні. Для детального вивчення будови матки здійснюють повздовжній розріз її рогів і тіла. Вивчають будову шийки матки різних видів тварин. у матці корів, овець знаходять карункули, підраховують їх кількість. Звертають увагу на форму, розмір, консинстенцію яєчників, наявність фолікулів і жовтих тіл, їх колір. Оглядають переддвір’я піхви, знаходять отвір сечовипускного каналу, оглядають вульву і клітор. Студенти записують і замальовують малюнки в робочий зошит. На живих об’єктах (коровах) студенти проводять вагінальне та ректальне дослідження статевих органів, визначають який стан має матка та яєчники. Візуально та рефлексологічно діагностують тічку та охоту.

V.Узагальнення та систематизаія   навчального  матеріалу

1.     Які органи формують статеву систему у самок?

2.     У яких тварин матка двороздільна, дворога та подвійна?

3.     Яку форму має піхвова частина шийки матки?

4.     За рахунок яких судин здійснюється кровопостачання статевих органів?

5.     Назвіть особливості будови яєчника.

6.     Які особливості будови слизової оболонки матки?

7.     Який стан має невагітна матка у корови?

8.     За якими ознаками діагностують охоту у корів?

9.     Яка техніка проведення ректального дослідження?

VІ.Підведення  підсумків практичного заняття

Бесіда, метод  аналізу,синтезу.

- Перевірка  якості завдань

- Оголошення  та  мотивування  оцінок  за роботу.

- Відзначення  кращих студентів.

- Перелік  основних  недоліків у  роботі  та  шляхи їх усунення.

VІІ.Домашнє  завдання.

Повторити  матеріал  з  використанням  посібника: Яблонський В.А.(практикум) 

Дооформити щоденник.

Заключна  бесіда  та  прибирання  робочих  місць.

 

Викладач                              Гордієнко В.П.