Дисципліна: «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Спеціальність: 5.11010101 «Ветеринарна медицина»

Навчально-методична   карта  (план)  заняття №10

Тема  заняття :   Аналіз причин яловості і неплідності. Гінекологічні дослідження.

Мета    заняття:

Навчальна: ознайомити студентів із станом відтворення маточного поголів’я на МТФ ВСК «Колос» та клініці технікуму, вивчити мету диспансеризації та навчити аналізувати причини неплідності тварин; освоїти методи гінекологічного дослідження та терапії гінекологічно хворих.

Розвиваюча: а) формувати і  розвивати  у  студентів позитивні мотиви  навчально-пізнавальної  діяльності, творчої  ініціативи  й  активності;

б)стимулювати нові якісні зміни  в інтелектуальному,  емоційному,  соціальному  розвитку  студентів.

Виховна: формувати  у студентів життєво необхідні якості: старанність, відповідальність, ретельність, охайність, самостійність, працездатність, уважність, чесність.

Вид  заняття: (тип заняття) навчальна практика.

Методи навчання:демонстрація, спостереження, практичні вправи.

Місце проведення заняття: клініка технікуму ветеринарної медицини, МТФ ВСК «Колос»

Тривалість заняття: 6 годин

Міжпредметні зв’язки:

Предмети, що  забезпечують: Анатомія і  фізіологія  сільськогосподарських  тварин, хірургія ветеринарної медицини.

Предмети, що забезпечуються: Розведення сільськогосподарських  тварин, годівля, сільськогосподарських  тварин, тваринництво.

Забезпеченість:

Наочні  посібники: плакати, живі  сільськогосподарські тварини

Обладнання  і матеріали: Інструктивно-технологічна  карта.  Інструменти для гінекологічного дослідження, набір лікарських засобів, тварини з різними гінекологічними хворобами, халати, мило, рушник.

Навчальні місця (для  практ. занять,лабор.робіт) Ветеринарна  клініка 5 роб. місць.

Література основна: Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія  відтворення  сільськогосподарських тварин з основами андрології. Київ „Мета” 2002.

додаткова: Проценко М.Ю. ”Відтворення  сільськогосподарських  тварин”. Київ. Вища  школа. 1994р. с.415

Зміст  та  хід  заняття

І. Організаційна  частина

Перевірка  присутності  і готовності студентів  до  практики

ІІ. Актуалізація  опорних  знань

Підготовка  студентів  до  виконання  роботи.

Повідомлення  теми.

ІІІ. Вступний інструктаж

Інструктаж  з  охорони  праці  на  робочому  місці (з  наступною  реєстрацією  у  журналі) по плану:

1.     правила  особистої  гігієни при  роботі з  сільськогосподарськими тваринами, приладами;

2.     правила  підходу  до  сільськогосподарських тварин.

Організація  групи:

- Поділ  на ланки, розміщення  ланок  на  робочих місцях.

- Видача  завдань, методичної  літератури.

- Вступний  інструктаж  роботи  на  кожному  робочому  місці.

Завдання  для  самостійної роботи.

Завдання

1.     Провести акушерсько-гінекологчну диспансеризацію маточного поголів’я та ознайомитися з заходами боротьби з неплідністю і яловістю;

2.     Ознайомлення та практичний показ і демонстрація лікувальних маніпуляцій при гінекологічних хворобах.

ІУ. Поточний інструктаж

Самостійна  робота  студентів  під  контролем  і  за  допомогою  викладача.

Зміст  і  методичні  вказівки

    Спочатку  викладач  пояснює  студентам  мету роботи. Одна ланка за допомогою документації контролює стан відтворення, друга ланка ознайомлюється з заходами боротьби з неплідністю і яловістю. Ланки після виконання завдань міняються завданнями.

Викладач  практичним показом і демонстрацією показує студентам гінекологічно хворих самок, демонструє лікувальні маніпуляції при гінекологічних захворюваннях, які в даний час виникли у самок.

У. Узагальнення та систематизаія  вивченого  матеріалу

1.     Як проводиться оперативний контроль відтворювальної здатності поголів’я?

2.     Як проводиться диспансеризація маточного поголів’я?

3.     Охарактеризуйте гінекологічні хвороби.

4.     Яке лікування призначають при різних гінекологічних хворобах?

5.     Які основні завдання включають заходи боротьби з неплідністю та яловістю?

УІ. Підведення  підсумків практичного заняття

Бесіда, метод  аналізу,синтезу.

- Перевірка  якості завдань

- Оголошення  та  мотивування  оцінок  за роботу.

- Відзначення  кращих студентів.

- Перелік  основних  недоліків у  роботі  та  шляхи їх усунення.

УІІ. Домашнє  завдання

Повторити  матеріал  з  використанням посібника Яблонський В.А. (практикум).

Дооформити щоденник.

Заключна  бесіда  та  прибирання  робочих  місць.

 

 

Викладач                              Гордієнко В.П.