Дисципліна: «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Спеціальність: 5.11010101 «Ветеринарна медицина»

Навчально-методична  карта  (план)  заняття № 11

Тема  заняття :  Діагностика і лікування  тварин з гінекологічними захворюваннями.

Мета    заняття:

Навчальна: ознайомити студентів з основними методами діагностики гінекологічних хвороб, лікувальними процедурами при хворобах піхви і матки; сприяти засвоєнню внутрішньоматкового введення лікарських препаратів: розчинів, емульсій, лініментів, мазей, свічок, паличок.

Розвиваюча: а) формувати  і  розвивати  у  студентів позитивні  мотиви  навчально-пізнавальної  діяльності, творчу ініціативу й  активність;

б)стимулювати нові  якісні зміни в інтелектуальному, емоційному, соціальному  розвитку  студентів.

Виховна: формувати у студентів життєво необхідні якості: старанність, відповідальність, ретельність, охайність, самостійність, працездатність, уважність, чесність.

Вид  заняття: (тип заняття) навчальна практика.

Методи навчання: демонстрація, спостереження, практичні вправи.

Місце проведення заняття: клініка технікуму ветеринарної медицини, МТФ ВСК «Колос»

Тривалість заняття: 6 годин

Міжпредметні зв’язки:

Предмети, що  забезпечують: Анатомія і  фізіологія  сільськогосподарських  тварин, хірургія ветеринарної медицини.

Предмети, що забезпечуються: Розведення сільськогосподарських  тварин, годівля сільськогосподарських  тварин, тваринництво.

Забезпеченість:

Наочні  посібники: плакати, живі  сільськогосподарські тварини

Обладнання  і матеріали: інструктивно-технологічна карта, тварини, медикаменти, гінекологчні рукавиці, вата, спирт, рушники, мило, відра, тепла вода.

Технічні засоби навчання:

Навчальні місця (для  практ. занять,лабор.робіт) Ветеринарна  клініка 5 роб. місць.

Література основна: Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія  відтворення  сільськогосподарських тварин з основами андрології. Київ „Мета” 2002.

додаткова: Проценко М.Ю. ”Відтворення  сільськогосподарських  тварин”. Київ. Вища  школа. 1994р.             

Зміст  та  хід  заняття

І. Організаційна  частина

Перевірка  присутності  і готовності студентів  до  практики

ІІ. Актуалізація  опорних  знань

Підготовка  студентів  до  виконання  роботи.

Повідомлення  теми.

ІІІ. Вступний інструктаж

Інструктаж  з  охорони  праці  на  робочому  місці (з  наступною  реєстрацією  у  журналі) по плану:

1.     правила  особистої  гігієни при  роботі з  сільськогосподарських тваринами,приладам;

2.     правила  підходу  до  сільськогосподарських тварин.

Організація  групи:

- Поділ  на ланки, розміщення  ланок  на  робочих місцях.

- Видача  завдань, методичної  літератури.

- Вступний  інструктаж  роботи  на  кожному  робочому  місці.

Завдання  для  самостійної роботи.

Завдання

1.     Провести лікування хворих тварин на вестибуліт і вагініт.

2.     Провести лікування хворих тварин з діагнозом ендометрит.

ІУ. Поточний інструктаж

Самостійна  робота  студентів  під  контролем  і  за  допомогою  викладача.

Зміст  і  методичні  вказівки:

    Спочатку  викладач  пояснює  студентам мету заняття. Дає кожній ланці завдання, потім ланки міняються завданнями. 

У. Узагальнення та систематизаія   навчального  матеріалу

1.     Які гінекологічні хвороби найчастіше зустрічаються у самок?

2.     Яке лікування застосовують при вестибуловагініті у корів?

3.     Які хвороби матки зустрічаються у корів?

4.     Яке лікування призначають при ендометриті у корів?

5.     Як проводять введення лікарських препаратів внутрішньоматково?

УІ. Підведення  підсумків практичного заняття

Бесіда, метод  аналізу,синтезу.

- Перевірка  якості завдань

- Оголошення  та  мотивування  оцінок  за роботу.

- Відзначення  кращих студентів.

- Перелік  основних  недоліків у  роботі  та  шляхи їх усунення.

УІІ. Домашнє  завдання

Повторити  матеріал  з  використанням посібника Яблонський В.А. (практикум).

Дооформити щоденник.

Заключна  бесіда  та  прибирання  робочих  місць.

                                                             Викладач                              Гордієнко В.П.