Дисципліна: «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Спеціальність: 5.11010101 «Ветеринарна медицина»

Навчально-методична   карта  (план)  заняття № 12

Тема  заняття :   Діагностика і лікування с/гтварин з гінекологічними хворобами.

Мета    заняття:

Навчальна: ознайомити студентів з основними методами діагностики гінекологічних хвороб, лікувальними процедурами при хворобах яєчників; сприяти оволодінню основними методами терапії і гінекологічних захворювань.

Розвиваюча: а) формувати і  розвивати  у  студентів позитивні  мотиви  навчально-пізнавальної  діяльності, творчу  ініціативу  й  активність;

б)стимулювати нові  якісні  зміни  в  інтелектуальному,  емоційному,  соціальному  розвитку  студентів.

Виховна: формувати у  студентів  життєво  необхідні  якості: старанність, відповідальність, ретельність, охайність, самостійність, працездатність, уважність, чесність.

Вид  заняття: (тип заняття) навчальна практика.

Методи навчання: демонстрація, спостереження, практичні вправи.

Місце проведення заняття: клініка технікуму ветеринарної медицини, МТФ ВСК «Колос»

Тривалість заняття: 6 годин

Міжпредметні зв’язки:

Предмети, що  забезпечують: Анатомія і  фізіологія  сільськогосподарських  тварин, хірургія ветеринарної медицини.

Предмети, що забезпечуються: Розведення сільськогосподарських  тварин, годівля сільськогосподарських  тварин, тваринництво.

Забезпеченість:

Наочні  посібники: плакати, живі  сільськогосподарські тварини

Обладнання  і матеріали: інструктивно-технологічна карта, піхвові дзеркала, кружка Есмарха, термометри, поліетиленові рукавиці, відра, вода, мило, рушники, хворі тварини, медикаменти, інструменти.

Навчальні місця (для  практ. занять,лабор.робіт) Ветеринарна  клініка 5 роб. місць.

Література основна: Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія  відтворення  сільськогосподарських тварин з основами андрології. Київ „Мета” 2002.

додаткова: Проценко М.Ю. ”Відтворення  сільськогосподарських  тварин”. Київ. Вища  школа. 1994р.        

Зміст  та  хід  заняття

І. Організаційна  частина

Перевірка  присутності  і готовності студентів  до  практики

ІІ. Актуалізація  опорних  знань

Підготовка  студентів  до  виконання  роботи.

Повідомлення  теми.

ІІІ. Вступний інструктаж

Інструктаж  з  охорони  праці  на  робочому  місці (з  наступною  реєстрацією  у  журналі) по плану:

· правила  особистої  гігієни при  роботі з  сільськогосподарськими тваринами, приладами;

·  правила  підходу  до  сільськогосподарських тварин.

Організація  групи:

- поділ  на ланки, розміщення  ланок  на  робочих місцях.

- видача  завдань, методичної  літератури.

- вступний  інструктаж  роботи  на  кожному  робочому  місці.

Завдання  для  самостійної роботи.

Завдання

1.     Вивчити причини запальних процесів у геніталіях.

2.     Провести гінекологічне дослідження групи корів на виявлення в них патології в геніталіях.

3.     Пролікувати хворих тварин з діагнозом оофорит та кіста яєчника.

ІУ. Поточний інструктаж

Самостійна  робота  студентів у ланках під  контролем  і  за  допомогою  викладача.

Зміст  і  методичні  вказівки

Спочатку  викладач  пояснює  студентам мету заняття, дати характеристику наявних тварин, дати завдання кожній ланці, потім ланки міняються завданнями.

У. Узагальнення та систематизаія   навчального  матеріалу

1.     Назвіть причини запальних процесів у геніталіях самок.

2.     Як проводиться гінекологічне дослідження самок?

3.     Які причини викликають кісту яїчників?

4.     Як лікують тварин з діагнозом оофорит та сальпінгіт?

УІ. Підведення  підсумків практичного заняття

Бесіда, метод  аналізу,синтезу.

- Перевірка  якості завдань

- Оголошення  та  мотивування  оцінок  за роботу.

- Відзначення  кращих студентів.

- Перелік  основних  недоліків у  роботі  та  шляхи їх усунення.

УІІ. Домашнє  завдання

Повторити  матеріал  з  використанням  таких  посібника Яблонський В.А. (практикум).

Дооформити щоденник.

Заключна  бесіда  та  прибирання  робочих  місць.

Викладач                              Гордієнко В.П.