Дисципліна: «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин».

Спеціальність: «Ветеринарна медицина»

Навчально-методична   карта  (план)  заняття №2

 

Тема  заняття : Діагностика вагітності.

Мета    заняття:

Навчальна: Навчити проводити дослідження вагітності, оволодіти методами діагностики вагітності, неплідності у самок сільськогосподарських тварин, навчити прийомам ректального дослідження на вагітність, ознайомити з лабораторними методами дослідження на вагітність. 

Розвиваюча:   а) формування  і  розвиток  у  студентів позитивних  мотивів  навчально-пізнавальної  діяльності, творчої  ініціативи  й  активності;

б)стимулювання нових  якісних змін  у  інтелектуальному,  емоіцйному,  соціальному  розвитку  студентів.

Виховна: формування  у  студентів  життєво  необхідних  якостей: старанності, відповідальності, ретельності, охайності, самостійності, працездатності, уважності, чесності.

Вид  заняття: (тип  заняття) навчальна практика.

Методи навчання: демонстрація, спостереження, практичні вправи

Місце проведення заняття: клініка технікуму ветеринарної медицини, МТФ ВСК «Колос»

                                          Міжпредметні зв’язки:

Предмети, що  забезпечують: Анатомія і  фізіологія  сільськогосподарських  тварин, хірургія ветеринарної медицини.

Предмети, що забезпечуються: Розведення сільськогосподарських  тварин, годівля сільськогосподарських  тварин, тваринництво.

Забезпеченість:

Наочні  посібники: плакати, живі  сільськогосподарські тварини

Обладнання  і матеріали: Інструктивно-технологічна  карта, вагітні та невагітні тварини, рукавиці, халати, рушники, мило, піхвові дзеркала для великих та малих тварин, освітлювачі для дзеркал, пробірки, щипці для взяття слизу, вагінальна ложка, молоко, вода, сірчана кислота, спирт.

Навчальні місця (для  практ. занять,лабор.робіт) ветклініка 5 роб. місць.

Література основна: Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Київ

додаткова: Проценко М.Ю. ”Відтворення  сільськогосподарських  тварин”. Київ. Вища  школа. 1994р.               

Зміст  та  хід  заняття

І.Організаційна  частина

 Перевірка  присутності  і готовності студентів  до  практики

ІІ.Актуалізація  опорних  знань

Підготовка  студентів  до  виконання  роботи.

Повідомлення  теми.

ІІІ.Вступний інструктаж.

Інструктаж  з  охорони  праці  на  робочому  місці (з  наступною  реєстрацією  у  журналі) по плану:

1.     правила  особистої  гігієни при  роботі з  с/г тваринами, приладами;

2.     правила  підходу  до  сільськогосподарських тварин.

Організація  групи:

-       поділ  на ланки, розміщення  ланок  на  робочих місцях.

-       видача  завдань, методичної  літератури.

-       вступний  інструктаж  до роботи  на  кожному  робочому  місці.

Завдання  для  самостійної роботи.

Завдання

1.     Збір анамнезу та рефлексологічний метод діагностики вагітності самок.

2.     Зовнішнє дослідження на вагітність.

3.     Внутрішнє дослідження на вагітність.

4.     Ознайомлення з лабораторними методами діагностики вагітності.

ІУ.Поточний інструктаж.                   

Самостійна  робота  студентів в ланках під  контролем  і  за  допомогою  викладача.

Зміст  і  методичні  вказівки:

    Спочатку  викладач  пояснює  студентам про значення дослідження на вагітність, звертає увагу на методику правильного дослідження самок, техніку і правила особистої гігієни, демонструє окремі прийоми діагностики вагітності. Під час самостійної роботи студенти набувають навичок з методики діагностики вагітності у різних видів самок. 

У.Узагальнення та систематизаія   навчального  матеріалу

1.     Назвіть методи діагностики вагітностіц у самок.

2.     Як проводять зовнішнє дослідження на вагітність?

3.     В якій послідовності проводиться ректальне дослідження?

4.     Які особливості дослідження на вагітність у дрібних тварин.

5.     Назвіть лабораторні методи діагностики вагітності.

УІ.Підведення  підсумків практичного заняття.

Бесіда, метод  аналізу,синтезу.

- Перевірка  якості завдань

- Оголошення  та  мотивування  оцінок  за роботу.

- Відзначення  кращих студентів.

- Перелік  основних  недоліків у  роботі  та  шляхи їх усунення.

УІІ.Домашнє  завдання.  Повторити  матеріал  з  використанням посібника Яблонський В.А. (практикум).

Дооформити щоденник.

Заключна  бесіда  та  прибирання  робочих  місць.

Викладач                              Гордієнко В.П.