Дисципліна: «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Спеціальність: «Ветеринарна медицина»

Навчально-методична   карта  (план)  заняття № 3

 

Тема  заняття : Рододопомога  тваринам  при  нормальних родах. 

Мета  заняття:

Навчальна: навчити визначати особливості перебігу родів та післяродового періоду у свійських тварин, ознайомити студентів з технікою родової допомоги при нормальних родах.

Розвиваюча: а) формування  і  розвиток  у  студентів позитивних  мотивів  навчально-пізнавальної  діяльності, творчої  ініціативи  й  активності;

б)стимулювання нових  якісних змін  у  інтелектуальному,  емоіцйному,  соціальному  розвитку  студентів.

Виховна: формування у студентів життєво необхідних якостей: старанності, відповідальності, ретельності, охайності, самостійності, працездатності, уважності, чесності.

Вид  заняття: (тип заняття) навчальна практика.

Методи навчання: демонстрація, спостереження, практичні вправи.

Місце проведення заняття: клініка технікуму ветеринарної медицини, МТФ ВСК «Колос»

Тривалість заняття: 6 годин

Міжпредметні зв’язки:

Предмети, що  забезпечують: Анатомія і  фізіологія  сільськогосподарських  тварин, хірургія ветеринарної медицини.

Предмети, що забезпечуються: Розведення сільськогосподарських  тварин, годівля сільськогосподарських  тварин, тваринництво.

Забезпеченість:

Наочні  посібники: плакати, живі  сільськогосподарські тварини

Обладнання  і матеріали: Інструктивно-технологічна  карта, тази самок с.г.тварин, консервовані плоди, акушерський фантом, схеми розміщення плода під час родів, чучела плодів, акушерські мотузки, петлепровідники, крючки, акушерські гачки, спецодяг, для родової допомоги, 5% спиртовий розчин йоду, вазелін, мило, рушники, антисептичні препарати, утеротонічні засоби.

Навчальні місця (для  практ. занять, лабор.робіт) Ветеринарна  клініка 5 роб. місць.

Література основна: Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія  відтворення  сільськогосподарських тварин з основами андрології. Київ „Мета” 2002. .

додаткова: Проценко М.Ю. ”Відтворення  сільськогосподарських  тварин”. Київ. Вища  школа. 1994р.                

Зміст  та  хід  заняття

І.Організаційна  частина

Перевірка  присутності  і готовності студентів  до  практики.

ІІ.Актуалізація  опорних  знань

Підготовка  студентів  до  виконання  роботи.

Повідомлення  теми.

ІІІ.Вступний інструктаж

Інструктаж  з  охорони  праці  на  робочому  місці (з  наступною  реєстрацією  у  журналі) по плану:

-       правила  особистої  гігієни при  роботі з  с/г тваринами, приладами;

-       правила  підходу  до  сільськогосподарських тварин.

Організація  групи:

-       поділ  на ланки, розміщення  ланок  на  робочих місцях.

-       роздача  завдань, методичної  літератури.

-       вступний  інструктаж  до роботи  на  кожному  робочому  місці.

Завдання  для  самостійної роботи.

Завдання

1.     Вивчити передвісники родів у тварин.

2.     Ознайомитися з родильним відділеням МТФ 1 ВСК «Колос» та свиноферми.

3.     Ознайомитися з метою проведення нормальних родів у корів.

4.     Ознайомитися з доглядом за тваринами у перші дні після родів.

ІУ.Поточний інструктаж.

Самостійна  робота  студентів в ланках під  контролем  і  за  допомогою  викладача.

Зміст  і  методичні  вказівки:

    Спочатку  викладач  пояснює  студентам про план заняття, розділяє на ланки і дає кожній завдання. Після цього за допомогою схем, планів, плодів, фантомів, студенти вивчають передвісники родів, будову родових шляхів, анатомо-топографічні взаємовідношення плода і родових шляхів, особливості надання акушерської допомоги під час патологічних родів і оволодівають методами надання акушерської допомоги при нормальних і патологічних родах, технікою приймання плода та вивчають особливості зрілого плода. Під час виїздного заняття в господарство ознайомлюються з родильним відділеням, порядком його роботи, вивчають на наявних тваринах перебіг післяродового періоду, особливості утримання і догляду новонароджених і роділь, порядок знищення посліду.

У.Узагальнення та систематизаія   навчального  матеріалу

1.     Які основні причини родів?

2.     Які ознаки є передвісниками родів?

3.     Які стадії виділяють у процесі родів?

4.     Якими є основні правила надання рододопомоги?

5.     Які особливості перебігу родів у тварин?

6.     Які правила переводу тварин в родильне приміщення?

УІ.Підведення  підсумків практичного заняття.

- Перевірка  якості завдань

- Оголошення  та  мотивування  оцінок  за роботу.

- Відзначення  кращих студентів.

- Перелік  основних  недоліків у  роботі  та  шляхи їх усунення.

УІІ.Домашнє  завдання.

Повторити  матеріал  з  використанням посібника Яблонський В.А. (практикум)

Дооформити щоденник.

Заключна  бесіда  та  прибирання  робочих  місць.

                                                                         

Викладач                              Гордієнко В.П.