Дисципліна: «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Спеціальність: «Ветеринарна медицина»

Навчально-методична   карта  (план)  заняття № 4

 

Тема  заняття :  Рододопомога тваринам при патологічних родах.

Мета    заняття:

Навчальна: ознайомити  студентів з основними правилами допомоги при  патологічних родах, навчити своєчасно надавати тваринам допомогу  при неправильному взаєморозміщенні плода в родових шляхах.

Розвиваюча: а) формування  і  розвиток  у  студентів позитивних  мотивів  навчально-пізнавальної  діяльності, творчої  ініціативи  й  активності;

б)стимулювання нових якісних  змін  у  інтелектуальному,  емоіцйному,  соціальному  розвитку  студентів.

Виховна: формування у студентів життєво необхідних якостей: старанності, відповідальності, ретельності, охайності, самостійності, працездатності, уважності, чесності.

Вид  заняття: (тип заняття) навчальна практика.

Методи навчання: демонстрація, спостереження, практичні вправи.

Місце проведення заняття: клініка технікуму ветеринарної медицини, МТФ ВСК «Колос»

Тривалість заняття: 6 годин

Міжпредметні зв’язки:

Предмети, що  забезпечують: Анатомія і  фізіологія  сільськогосподарських  тварин, хірургія ветеринарної медицини.

Предмети, що забезпечуються: Розведення сільськогосподарських  тварин, годівля сільськогосподарських  тварин, тваринництво.

Забезпеченість:

Наочні  посібники: плакати, живі  сільськогосподарські тварини, фантом, кукла плода, тварини, плакати, схеми

Обладнання  і матеріали: Інструктивно-технологічна  карта, хворі тварини, набір акушерських інструментів, спецодяг для надання допомоги тваринам при родах, відра, рушники, мило, тепла вода, йод, вата, бинти.

Навчальні місця (для  практ. занять,лабор.робіт) Ветеринарна  клініка 5 роб. місць.

Література основна: Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія  відтворення  сільськогосподарських тварин з основами андрології. Київ „Мета” 2002.

додаткова: Проценко М.Ю. ”Відтворення  сільськогосподарських  тварин”. Київ. Вища  школа. 1994р.              

Зміст  та  хід  заняття

І.Організаційна  частина

Перевірка  присутності  і готовності студентів  до  практики

ІІ.Актуалізація  опорних  знань

Підготовка  студентів  до  виконання  роботи.

Повідомлення  теми.

ІІІ.Вступний інструктаж

Інструктаж  з  охорони  праці  на  робочому  місці (з  наступною  реєстрацією  у  журналі) по плану:

-  правила  особистої  гігієни при  роботі з  сільськогосподарськими тваринами, приладами;

-  правила  підходу  до  сільськогосподарських тварин.

Організація  групи:

-  поділ  на ланки, розміщення  ланок  на  робочих місцях.

-  видача  завдань, методичної  літератури.

-  вступний  інструктаж  роботи  на  кожному  робочому  місці.

Завдання  для  самостійної роботи.

Завдання

1.     Вивчити основні правила надання допомоги при патологічних родах.

2.     Ознайомитися з правилами рододопомоги при неправильному членорозміщенні плода.

3.     Ознайомитися з правилами рододопомоги при неправильних позиціях плода.

4.     Ознайомитися з правилами рододопомоги при неправильних передлежаннях плода.

ІУ.Поточний інструктаж

Самостійна  робота  студентів у ланках під  контролем  і  за  допомогою  викладача.

Зміст  і  методичні  вказівки:

    Спочатку  викладач  пояснює види неправильних взаєморозміщень плода в матці, студенти відпрацьовують на фантомі та плодах прийоми діагностики неправильних положень, позицій, передлежань та членорозміщень плода.

У.Узагальнення та систематизаія   навчального  матеріалу

1.     Які принципи надання акушерської допомоги при неправильних членорозміщеннях плода?

2.     Які принципи надання акушерської допомоги при неправильних позиціях плода?

3.     Які принципи надання акушерської допомоги при неправильних передлежаннях плода?

4.     Які принципи надання акушерської допомоги при неправильних положеннях плода?

УІ.Підведення  підсумків практичного заняття

Бесіда, метод  аналізу,синтезу.

- Перевірка  якості завдань

- Оголошення  та  мотивування  оцінок  за роботу.

- Відзначення  кращих студентів.

- Перелік  основних  недоліків у  роботі  та  шляхи їх усунення.

УІІ.Домашнє  завдання

Повторити  матеріал  з  використанням  посібника Яблонський В.А. (практикум)

Дооформити щоденник.

Заключна  бесіда  та  прибирання  робочих  місць.

 

Викладач                              Гордієнко В.П.