Дисципліна: «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Спеціальність: «Ветеринарна медицина»

Навчально-методична   карта  (план)  заняття № 5

 

Тема  заняття :  Патологія вагітності.

Мета    заняття:

Навчальна: навчити студентів на основі набутих теоретичних знань правильно діагностувати патологію вагітності у самок та на основі діагнозу надавати тваринам лікувальну допомогу.

Розвиваюча:   а) формування  і  розвиток  у  студентів позитивних  мотивів  навчально-пізнавальної  діяльності, творчої  ініціативи  й  активності;

б)стимулювання нових якісних змін у інтелектуальному, емоіцйному,  соціальному  розвитку  студентів.

Виховна: формування  у  студентів  життєво  необхідних  якостей: старанності, відповідальності, ретельності, охайності, самостійності, працездатності, уважності, чесності.

Вид  заняття: (тип  заняття) навчальна практика.

Методи навчання: демонстрація, спостереження, практичні вправи

Місце проведення заняття: клініка технікуму ветеринарної медицини, МТФ ВСК «Колос»

Тривалість заняття: 6 годин

Міжпредметні зв’язки:

Предмети, що  забезпечують: Анатомія і  фізіологія  сільськогосподарських  тварин, хірургія ветеринарної медицини.

Предмети, що забезпечуються: Розведення сільськогосподарських  тварин, годівля сільськогосподарських  тварин, тваринництво.

Забезпеченість:

Наочні  посібники: Плакати, живі  сільськогосподарські тварини

Обладнання  і матеріали: Інструктивно-технологічна  карта. Хворі тварини, комплекти спецодягу, набір медикаментів для лікування хворих тварин, мило, рушники, інструменти: шприци, голки ін’єкційні, спирт, кружка Есмарха, вата.

Навчальні місця (для  практ. занять,лабор.робіт) ветклініка 5 роб. місць.

Література основна: Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Київ.2004.

додаткова: Проценко М.Ю. ”Відтворення  сільськогосподарських  тварин”. Київ. Вища  школа. 1994р.              

Зміст  та  хід  заняття

І.Організаційна  частина

Перевірка  присутності  і готовності студентів  до  практики

ІІ.Актуалізація  опорних  знань

Підготовка  студентів  до  виконання  роботи.

Повідомлення  теми.

ІІІ.Вступний інструктаж

Інструктаж  з  охорони  праці  на  робочому  місці (з  наступною  реєстрацією  у  журналі) по плану:

1.  правила  особистої  гігієни при  роботі з  сільськогосподарськими тваринами, приладами;

2.  правила  підходу  до  сільськогосподарських тварин;

Організація  групи:

-    поділ  на ланки

-    розміщення  ланок  на  робочих місцях.

-    роздача  завдань, методичної  літератури.

-    вступний  інструктаж  роботи  на  кожному  робочому  місці.

Завдання  для  самостійної роботи.

Завдання

1.     Вивчити причини, які викликають патологію вагітності у самок.

2.     Поставити діагноз та провести лікування хворих вагітних тварин.

ІУ.Поточний інструктаж.                   

Самостійна  робота  студентів в ланках під  контролем  і  за  допомогою  викладача.

Зміст  і  методичні  вказівки:

    Користуючись інструктивною карткою по виконанню роботи студенти її виконують. Студенти першої ланки здійснюють клінічне дослідження тварин за встановленою схемою, визначають, проводять лікування; а другої ланки-на скелеті вивчають місце анестезії; третьої- визначають економічні збитки від абортів по місцевому господарству. При потребі викладач дає індивідуальні і групові методичні поради.

У. Узагальнення та систематизація  вивченого  матеріалу

1.     Причини, що призводять до випадання піхви.

2.     Методи надання допомоги при випаданні піхви.

3.     Охарактеризуйте методику проведення крижової анестезії.

4.     Загальні профілактичні заходи при абортах.

5.     Визначення економічних збитків від абортів.

УІ.Підведення  підсумків практичного заняття

Бесіда, метод  аналізу,синтезу.

- Перевірка  якості завдань

- Оголошення  та  мотивування  оцінок  за роботу.

- Відзначення  кращих студентів.

- Перелік  основних  недоліків у  роботі  та  шляхи їх усунення.

УІІ.Домашнє  завдання

Повторити  матеріал  з  використанням посібника Яблонський В.А. (практикум). 

Дооформити щоденник. Заключна  бесіда  та  прибирання  робочих  місць.

 

Викладач                              Гордієнко В.П.