Дисципліна: «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Спеціальність: «Ветеринарна медицина»

Навчально-методична   карта  (план)  заняття № 6

 

Тема  заняття: Діагностика і лікування с/г тварин з післяродовими захворюваннями

Мета    заняття:

Навчальна: Виробити у студентів навички діагностики та лікування основних захворювань тварин, що виникають у післяродовий період.

Розвиваюча: а) формування  і  розвиток  у  студентів позитивних  мотивів  навчально-пізнавальної  діяльності, творчої  ініціативи  й  активності;

б)стимулювання нових  якісних  змін  у  інтелектуальному,  емоіцйному,  соціальному  розвитку  студентів.

Виховна: формування  у  студентів  життєво  необхідних  якостей: старанності, відповідальності, ретельності, охайності, самостійності, працездатності, уважності, чесності.

Вид  заняття: (тип заняття) навчальна практика.

Методи навчання: демонстрація, спостереження, практичні вправи.

Місце проведення заняття: клініка технікуму ветеринарної медицини, МТФ ВСК «Колос»

Тривалість заняття: 6 годин

Міжпредметні зв’язки:

Предмети, що  забезпечують: Анатомія і  фізіологія  сільськогосподарських  тварин, хірургія ветеринарної медицини.

Предмети, що забезпечуються: Розведення сільськогосподарських  тварин, годівля сільськогосподарських  тварин, тваринництво.

Забезпеченість:

Наочні  посібники: плакати, живі  сільськогосподарські тварини, відеофільм, малюнки.

Обладнання  і матеріали: Інструктивно-технологічна карта.

Тварини, тепла вода, відра, рушники, мило, розчини: йоду, натрія хлористого, спирт, медикаменти. Апарат Еверса, шприци, голки, окситоцин, пітуітрин, гінекологічні свічки, емульсії, мазі.

Технічні засоби навчання: відеоапаратура

Навчальні місця (для  практ. занять,лабор.робіт) Ветеринарна  клініка 5 роб. місць.

Література основна: Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія  відтворення  сільськогосподарських тварин з основами андрології. Київ „Мета” 2002.

додаткова: Проценко М.Ю. ”Відтворення  сільськогосподарських  тварин”. Київ. Вища  школа. 1994р.        

Зміст  та  хід  заняття

І. Організаційна  частина

Перевірка  присутності  і готовності студентів  до  практики

ІІ. Актуалізація  опорних  знань

Підготовка  студентів  до  виконання  роботи, повідомлення теми.

ІІІ. Вступний інструктаж.

Інструктаж  з  охорони  праці  на  робочому  місці (з  наступною  реєстрацією  у  журналі) по плану:

·   правила  особистої  гігієни при  роботі з  сільськогосподарськими тваринами, приладами;

·   правила  підходу  до  сільськогосподарських тварин.

Організація  групи:

Поділ  на ланки, розміщення  ланок  на  робочих місцях.

Видача  завдань, методичної  літератури.

Вступний  інструктаж  роботи  на  кожному  робочому  місці.

Завдання  для  самостійної роботи.

Завдання

1.     Вивчити причини захворювань самок в післяродовому періоді на МТФ №1 ВСК «Колос» та свинофермі.

2.     Зібрати анамнез та дослідити хворих тварин з післяродовими патологіями.

3.     Призначити лікування та пролікувати хворих тварин з діагнозом: а)післяродовий парез; б)післяродовий цевіцит; в)післяродовий ендометрит.

ІУ. Поточний інструктаж

Самостійна  робота  студентів у ланках під  контролем  і  за  допомогою  викладача.

Зміст  і  методичні  вказівки:

    Спочатку  викладач  пояснює  студентам мету заняття, дає характеристику наявних тварин, видає завдання кожній ланці, після виконання яких  ланки міняються завданнями.

У. Узагальнення та систематизація   навчального  матеріалу

1.     Які причини викликають післяродові ускладнення?

2.     Які клінічні ознаки післяродового парезу у корів?

3.     Яке лікування застосовують при післяродовому парезі?

4.     Які післяродові хвороби матки зустрічаються у корів?

5.     Як лікують післяродовий ендометрит у корів?

6.     Як лікують післяродовий ендометрит у свиней?

7.     Як лікують післяродовий ендометрит у собак і кішок.

УІ. Підведення  підсумків практичного заняття

Бесіда, метод  аналізу,синтезу.

- Перевірка  якості завдань

- Оголошення  та  мотивування  оцінок  за роботу.

- Відзначення  кращих студентів.

- Перелік  основних  недоліків у  роботі  та  шляхи їх усунення.

УІІ. Домашнє  завдання

Повторити  матеріал  з  використанням посібника Яблонський В.А. (практикум).

Дооформити щоденник.

Заключна  бесіда  та  прибирання  робочих  місць.

 

                                          Викладач                              Гордієнко В.П.