Дисципліна: «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Спеціальність: 5.11010101 «Ветеринарна медицина»

Навчально-методична   карта  (план)  заняття № 7

 

Тема  заняття :   Хвороби новонароджених. Функціональні розлади вимя.

Мета    заняття:

Навчальна:  навчити студентів умінню діагностувати та лікувати хвороби новонароджених, досліджувати молочну залозу та встановлювати діагноз і призначати лікування корів при функціональних розладах роботи молочної залози.

Розвиваюча: а) формувати  і  розвивати  у  студентів позитивні  мотиви  навчально-пізнавальної  діяльності, творчої  ініціативи  й  активності;

б)стимулювати нових  якісні зміни  в  інтелектуальному,  емоційному,  соціальному  розвитку  студентів.

Виховна:  формувати  у  студентів  життєво  необхідні  якості: старанність, відповідальність, ретельність, охайність, самостійність, працездатність, уважність, чесність.

Вид  заняття: (тип  заняття) навчальна практика.

Методи навчання: демонстрація, спостереження, практичні вправи.

Місце проведення заняття: клініка технікуму ветеринарної медицини, МТФ ВСК «Колос»

Тривалість заняття: 6 годин

Міжпредметні зв’язки:

Предмети, що  забезпечують: Анатомія і  фізіологія  сільськогосподарських  тварин, хірургія ветеринарної медицини.

Предмети, що забезпечуються: Розведення сільськогосподарських  тварин, годівля сільськогосподарських  тварин, тваринництво.

Забезпеченість:

Наочні  посібники: плакати, живі  сільськогосподарські тварини

Обладнання  і матеріали: інструктивно-технологічна  карта, хворі новонароджені, 5% розчин йоду, антибіотики, вата, бинти, лігатура, мазі антисептичні, корови, молочні катетери, набір бужів, лікарські дезинфікуючі засоби.

Навчальні місця (для  практ. занять, лабор.робіт) ветеринарна  клініка 5 роб. місць.

Література основна: Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Київ.2004.

додаткова: Проценко М.Ю. ”Відтворення  сільськогосподарських  тварин”. Київ. Вища  школа. 1994р.         

Зміст  та  хід  заняття

І. Організаційна  частина

 Перевірка  присутності  і готовності студентів  до  практики

ІІ. Актуалізація  опорних  знань

Підготовка  студентів  до  виконання  роботи.

Повідомлення  теми.

ІІІ. Вступний інструктаж

Інструктаж  з  охорони  праці  на  робочому  місці (з  наступною  реєстрацією  у  журналі) по плану:

1. правила  особистої  гігієни при  роботі з  сільськогосподарськими тваринами, приладами;

2. правила  підходу  до  сільськогосподарських тварин.

Організація  групи:

-  поділ  на ланки, розміщення  ланок  на  робочих місцях.

-  видача  завдань, методичної  літератури.

-  вступний  інструктаж  роботи  на  кожному  робочому  місці.

Завдання  для  самостійної роботи.

Завдання

1.     Провести лікування теляти, хворого на запалення пупка.

2.     Надати допомогу при асфексії.

3.     Надати першу допомогу новонародженому.

4.     Надати допомогу новонародженому при затримці меконію.

5.     Пролікувати корову з діагнозом папіломатоз.

6.     Провести клінічне дослідження та встановити діагноз коровам з утрудненим виведенням молока під час доїння.

7.     Провести клінічне дослідження та встановити діагноз коровам з самовільним виведенням молока.

ІУ. Поточний інструктаж.                   

Самостійна  робота  студентів в ланках під  контролем  і  за  допомогою  викладача.

Зміст  і  методичні  вказівки

    Спочатку  викладач  пояснює  студентам про специфіку заняття і розподілу обов’язків між студентами, вони самостійно проводять дослідження новонароджених тварин, визначають їх життєздатність, виявляють хворих і проводять лікування. Також викладач ознайомлює з планом клінічного дослідження вим’я та профілактикою його захворювання, пояснює правила діагностики та надання допомоги при функціональних розладах молочної залози. 

У. Узагальнення та систематизаія   навчального  матеріалу

1.     Поясніть цінність молозива для новонароджених.

2.     Годівля та утримання новонароджених телят.

3.     Особливості вирощування телят під коровами-годувальницями.

4.     Обробка теляти при перевезенні в спеціалізованні господарства.

5.     Приймання новонароджених та їх годівля.

6.     Які лікувальні заоби застосовують при папіломатозі?

7.     Охарактеризуйте план клінічного дослідження вим’я.

8.     Які профілактичні заходи проводяться при лактореї?

УІ. Підведення  підсумків практичного заняття

Бесіда, метод  аналізу,синтезу.

- Перевірка  якості завдань

- Оголошення  та  мотивування  оцінок  за роботу.

- Відзначення  кращих студентів.

- Перелік  основних  недоліків у  роботі  та  шляхи їх усунення.

УІІ. Домашнє  завдання

Повторити  матеріал  з  використанням  посібника Яблонський В.А. (практикум)

Дооформити щоденник.

Заключна  бесіда  та  прибирання  робочих  місць.

 

Викладач                              Гордієнко В.П.