Дисципліна: «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Спеціальність: 5.11010101 «Ветеринарна медицина»

Навчально-методична   карта  (план)  заняття № 9

 

Тема  заняття :   Діагностика субкліничних маститів у корів.

Мета    заняття:

Навчальна: ознайомити студентів з методами діагностики субклінічних форм маститів, сприяти набуттю практичних навичок з діагностики.

Розвиваюча: а) формування і розвиток у студентів позитивних мотивів навчально-пізнавальної  діяльності, творчої  ініціативи  й  активності;

б)стимулювати нові якісні зміни в інтелектуальному, емоційному, соціальному  розвитку  студентів.

Виховна: формувати у студентів життєво необхідні якості: старанність, відповідальність, ретельність, охайність, самостійність, працездатність, уважність, чесність.

Вид  заняття: (тип заняття) навчальна практика.

Методи навчання: демонстрація, спостереження, практичні вправи.

Місце проведення заняття: клініка технікуму ветеринарної медицини, МТФ ВСК «Колос»

Тривалість заняття: 6 годин

Міжпредметні зв’язки:

Предмети, що  забезпечують: Анатомія і  фізіологія  сільськогосподарських  тварин, хірургія ветеринарної медицини.

Предмети, що забезпечуються: Розведення сільськогосподарських  тварин, годівля сільськогосподарських  тварин, тваринництво.

Забезпеченість:

Наочні  посібники: плакати, живі  сільськогосподарські тварини, відеофільм, малюнки.

Обладнання  і матеріали: інструктивно-технологічна карта, тварини, МКП, реактиви: мастидин, димастин, мастипрем, маститодіагност, прилади: мастоіндикатор, ПЕДМ.

Технічні засоби навчання: відеофільм «Діагностика маститів у корів».

Навчальні місця (для  практ. занять,лабор.робіт) Ветеринарна  клініка 5 роб. місць.

Література основна: Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія  відтворення  сільськогосподарських тварин з основами андрології. Київ „Мета” 2002.

додаткова: Проценко М.Ю. ”Відтворення  сільськогосподарських  тварин”. Київ. Вища  школа. 1994р.        

Зміст  та  хід  заняття

І. Організаційна  частина

Перевірка  присутності  і готовності студентів  до  практики

ІІ. Актуалізація  опорних  знань

Підготовка  студентів  до  виконання  роботи. Повідомлення  теми.

ІІІ. Вступний інструктаж

Інструктаж  з  охорони  праці  на  робочому  місці (з  наступною  реєстрацією  у  журналі) по плану:

· правила  особистої  гігієни при  роботі з  сільськогосподарськими тваринами, приладами;

· правила  підходу  до  сільськогосподарських тварин.

Організація  групи:

-  поділ  на ланки, розміщення  ланок  на  робочих місцях.

-  видача  завдань, методичної  літератури.

-  вступний  інструктаж  роботи  на  кожному  робочому  місці.

Завдання  для  самостійної роботи.

Завдання

1.     Вивчити методи діагностики субклінічного маститу у корів.

2.     Провести діагностику субклінічного маститу 2% розчином мастидину.

3.     Провести діагностику субклінічного маститу 5% розчином димастину.

4.     Провести діагностику субклінічного маститу 2% розчином мастиприму.

5.     Провести діагностику субклінічного маститу при допомозі мастоіндикатора та ПЕДМ.

ІУ. Поточний інструктаж

Самостійна  робота  студентів в ланках під  контролем  і  за  допомогою  викладача.

Зміст  і  методичні  вказівки

    Спочатку  викладач  пояснює  студентам мету заняття, дає характеристику наявних тварин, дає завдання кожній ланці, потім ланки міняються завданнями.

У. Узагальнення та систематизаія   навчального  матеріалу

1.     На чому основана суть методу дослідження на субклінічний мастит?

2.     Які існують методи діагностики субклінічного маститу?

3.     Як діагностують мастит при допомозі молочно-контрольної пластинки і діагностикумів?

4.     Яка позитивна реакція на субклінічний мастит?

5.     В чому полягає суть діагностики маститу при допомозі приладів мастоіндикатор і ПЕДМ.

УІ. Підведення  підсумків практичного заняття

Бесіда, метод  аналізу,синтезу.

- Перевірка  якості завдань

- Оголошення  та  мотивування  оцінок  за роботу.

- Відзначення  кращих студентів.

- Перелік  основних  недоліків у  роботі  та  шляхи їх усунення.

УІІ. Домашнє  завдання

Повторити  матеріал  з  використанням посібника Яблонський В.А. (практикум).

Дооформити щоденник.

Заключна  бесіда  та  прибирання  робочих  місць.

Викладач                              Гордієнко В.П.