МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни  “Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння сільськогосподарських тварин”

для студентів із спеціальності 5.11010101 “Ветеринарна медицина” 

Анотація до ККР

Питання до комплексної контрольної роботи

Варіанти завдань

Еталон відповіді

Критерії оцінки

Рецензія на комплексну контрольну роботу

Перелік літератури