Перелік тем для самостійного вивчення

 1. Статеві органи самок. Статевий цикл, його стадії. Будова яйцеклітини, будова і функція сімяників, придаткові статеві залози. Калитка та її терморегулююча функція.
 2. Статева та фізіологічна зрілість у тварин різних видів. Вплив годівлі та утримання на статеве дозрівання
 3. Статеві органи самців. Сперміогенез. Статевий акт. Статеві рефлекси.
 4. Стимуляція і синхронізація статевої функції самок, корекція овуляції, лютеогенезу. Фізіологія осіменіння.
 5. Раціональне утримання і використання плем.плідників. Норми годівлі, утримання. Техніка безпеки при роботі із плідниками. Режими використання.
 6. Інші способи взяття сперми від плідників, їх переваги і недоліки
 7. Асептичний спосіб одержання сперми від плідників.
 8. Будова штучних вагін, підготовка штучних вагін для одержання сперми від плідників. Санітарно-гігієнічні вимоги  до одержання сперми. Особливості і зовнішні ознаки еякуляції у плідників. Методи одержання сперми.
 9. Визначення концентрації сперміїв.
 10. Підрахунок патологічних форм сперміїв. Визначення відсотку  живих сперміїв способом зажиттєвого фарбування.
 11. Визначення виживання, резистентності та прогнозу запліднювальної здатності сперміїв
 12. Значення і необхідність розрідження сперми, вимоги до розріджувачів. Способи зберігання сперми від плідників при температурі +2, +5 градусів.
 13.  Причини загибелі сперміїв поза організмом. 
 14. Кріогенне обладнання для зберігання сперми в рідкому азоті. Техніка безпеки під час роботи з кріогенним обладнанням.
 15. Термоси, посудини Дьюара та інші пристосування для зберігання і транспортування сперми яку зберігають при різних температурних режимах. Санітарно-гігієнічні вимоги до перевезення сперми.
 16. Способи упаковування і перевезення розрідженої сперми. Санітарно-гігієнічні умови при перевезенні сперми.
 17. Підготовка самок для осіменіння. Ветеринарно-санітарні правила штучного осіменіння с.г. тварин.
 18. Виявлення статевої охоти в самок. Оптимальний час і кратність осіменіння тварин.
 19. Кількість активних сперміїв у дозі та дози сперми необхідні для запліднення самок різних видів за штучного осіменіння. Способи осіменіння корів і телиць.
 20. Умови і фактори, що сприяють підвищенню заплідненості і багатоплідності самок.
 21. Підготовка і використання самців-пробників для виявлення статевої охоти
 22. Порядок відкриття племпідприємств та пунктів штучного осіменіння. Ветеринарно-санітарні вимоги до племпідприємств і пунктів штучного осіменіння.
 23. Організаційна структура племпідприємств і пунктів штучного осіменіння. Положення про плем. підприємства  і пункти штучного осіменіння. Штат племпідприємств і пунктів штучного тосіменіння, обовязки персоналу
 24. Договір племпідприємств з колективними, фермерськими індивідуальними господарствами на проведення штучного осіменіння тварин.
 25. Документація з обліку контролю результатів штучного осіменіння, звітність, кращий досвід організації штучного осіменіння.
 26. Моторика матки. Рух і тривалість життя сперміїв і яйцеклітини.
 27. Вагітність. Зміни в організмі вагітних самок. Утримання вагітних самок.
 28. Критичні періоди розвитку ембріона і плода. Взаємозв’язок між матір’ю і плодом.
 29. Діагностика вагітності за допомогою сонографії.
 30. Годівля новонароджених і породіль. Догляд за ними.
 31. Організація рододопомоги. Зрілий плід.
 32. Родильні приміщення, організаційна робота родильного відділення
 33. Молочна залоза, молозиво. Годівля новонароджених і породіль.
 34. Позаматкова вагітність.Залежування перед родами.
 35. Водянка плодових оболонок.
 36. Набряк вагітних.
 37. Перекручування матки.
 38. План акушерського дослідження. Сухі роди, слабкі перейми і потуги.
 39. Звуження і спазми шийки матки. Вузькість тазу і родових шляхів.
 40. Фетотомія і показання до неї.
 41. Травми родових шляхів. Залежування після родів.
 42. Поїдання посліду і приплоду. Післяродова інфекція.
 43. Післяродова еклампсія. Післяродовий невроз.
 44. Профілактика хвороб післяродового періоду. Післяродова інфекція (септицемія, піємія, септікоємія.)
 45. Профілактика хвороб новонароджених тварин. Фізіологічні особливості новонароджених. Зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на народження слабкого молодняку. Молозиво, його склад і важливість.
 46. Анатомія молочної залози. Фізіологія молочної залози. Догляд за вим’ям і доїння.
 47. Ускладнення та наслідки маститів.
 48. Функціональні розлади молочної залози. Агалактія, гіпогалактія.
 49. Хвороби і аномалії дійок. Захворювання шкіри вим’я.
 50. Плодючість і неплідність сільськогосподарських тварин. Малоплідність.
 51. Неплідність і яловість. Економічні збитки від неплідності.
 52. Неплідність самців-плідників..
 53. Гінекологічна диспансеризація. Клінічні дослідження неплідності корів.
 54. Стимулювання статевої функції тварин. Захворювання вульви і піхви.
 55. Андрологія- наука про патологію статевої функції самців.
 56. Методи стимуляції статевої функції при різних формах неплідності.
 57. Андрологічна диспансеризація.
 58. Німфоманія. Анафродизія.