Питання директорської контрольної роботи

 1. Охарактеризуйте запліднення, переживаємість сперміїв в статевих шляхах самки.
 2. Охарактеризуйте вагітність, розвиток плода, плодової оболонки.
 3. Охарактеризуйте типи плацент, зв’язок плода з матір’ю.
 4. Охарактеризуйте роди та фактори, що зумовлюють настання родів.
 5. Опишіть зміни в організмі матері під час вагітності.
 6. Охарактеризуйте методи діагностики вагітності.
 7. Опишіть взаємовідношення плода і родових шляхів та розташування плода перед родами і під час родів.
 8. Опишіть правила допомоги тварині при нормальних родах.
 9. Охарактеризуйте хвороби вагітних: передчасні перейми і потуги, залежування перед родами.
 10. Охарактеризуйте хвороби вагітних: передчасні перейми і потуги, залежування перед родами.
 11. Охарактеризуйте хвороби вагітних: набряк вагітних
 12. Охарактеризуйте випадіння піхви.
 13. Охарактеризуйте незаразні аборти.
 14. Охарактеризуйте заразні аборти.
 15. Опишіть акушерське дослідження, план акушерського дослідження.
 16. Охарактеризуйте слабкі перейми і потуги.
 17. Охарактеризуйте післяродовий виворіт матки.
 18. Охарактеризуйте післяродову затримку посліду.
 19. Охарактеризуйте післяродову субінволюцію матки.
 20. Охарактеризуйте післяродовий ендометрит.
 21. Охарактеризуйте залежування після родів.
 22. Охарактеризуйте післяродовий парез.
 23. Охарактеризуйте післяродовий парез.
 24. Охарактеризуйте післяродовий парез

Варіанти завдань