Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто доводить натуральні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень з дисципліни, набуває практичних навичок з лабораторним обладнанням, методикою ексрериментальних досліджень в даній галузі.

Робочою програмою з дисципліни "Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин" визначено 6 лабораторних робіт: