Міністерство аграрної політики і продовольства України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини

Білоцерківського НАУ

 

«Затверджую»

Заступник директора

з навчальної роботи

_______  Кондратюк В.О.

«___» _________2014р.

 

Варіанти завдань

для проведення директорської контрольної роботи

з дисципліни «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння сільськогосподарських тварин»

для студентів 3 курсу

 

 

Розглянуто і схвалено цикловою комісією ветеринарних дисциплін

Протокол №___ від «__________

Голова циклової комісії

_________ Гордієнко В.П.

 

Варіант 1

 1. Дайте визначення терміну запліднення та вкажіть у якій ділянці статевих органів воно відбувається.
 2. Опишіть теорію родового акту.
 3. Охарактеризуйте акушерське дослідження тварин.

Варіант 2

 1. Опишіть біологічні механізми, що забезпечують зустріч статевих гамет.
 2. Назвіть які методи для діагностики вагітності застосовують у свиней.
 3. Охарактеризуйте стадії родів.

Варіант 3

 1. Назвіть тривалість вагітності у самок.
 2. Охарактеризуйте родові шляхи самок.
 3. Назвіть причини патології родів у самок.

Варіант 4

 1. Назвіть, які існують методи діагностики вагітності та на чому вони базуються.
 2. Охарактеризуйте функції плаценти.
 3. Назвіть, від чого залежить нормальний перебіг родів.

 

Завдання 5

 1. Охарактеризуйте лабораторні методи діагностики вагітності та на чому вони базуються.
 2. Охарактеризуйте живлення плода.
 3. Опишіть особливості перебігу родів у дрібних тварин.

Варіант 6

 1. Назвіть види вагітності та дайте їм характеристику.
 2. Охарактеризуйте плаценту та опишіть її роль під час вагітності.
 3. Опишіть правила надання допомоги новонародженим.

Варіант 7

 1. Назвіть періоди утробного розвитку плода.
 2. Назвіть передвісники родів у тварин.
 3. Охарактеризуйте неправильні членорозміщення плода.

Варіант 8

 1. Охарактеризуйте класифікацію вагітності у тварин за А.П.Студенцовим.
 2. Назвіть типи плацент по анатомічній будові.
 3. Опишіть план акушерського дослідження породіллі.

 

Варіант 9

 1. Охарактеризуйте зовнішні дослідження вагітності у корів.
 2. Дайте визначення терміну передлежання та назвіть нормальні і патологічні передлежання плода під час родів.
 3. Охарактеризуйте роди у свині.

Варіант 10

 1. Охарактеризуйте ректальний метод діагностики вагітності у корів.
 2. Опишіть організацію роботи родильних відділень та підготовку тварин до родів.
 3. Дайте визначення терміну позиція та назвіть нормальну та патологічну позицію плода.

Варіант 11

 1. Охарактеризуйте діагностику вагітності у свиней.
 2. Опишіть перебіг родів у овець і кіз.
 3. Дайте визначення терміну членорозміщення та назвіть  нормальні і патологічні його види.

Варіант 12

 1. Охарактеризуйте діагностику вагітності у кобили.
 2. Охарактеризуйте пупковий канатик та його роль у розвитку плода.
 3. Охарактеризуйте положення плода та назвіть нормальні і патологічні його види.

Варіант 13

 1. Охарактеризуйте діагностику вагітності у овець та кіз.
 2. Опишіть стадії розвитку плода.
 3. Охарактеризуйте роди у кози.

Варіант 14

 1. Опишіть діагностику вагітності у дрібних тварин.
 2. Охарактеризуйте плід як об’єкт родів.
 3. Охарактеризуйте плаценту корови.

Варіант 15

 1. Опишіть стадії запліднення.
 2. Охарактеризуйте теорії початку родового процесу.
 3. Опишіть догляд за новонародженими та їх годівлю.

Варіант 16

 1. Охарактеризуйте як проходить формування статі майбутнього плода.
 2. Охарактеризуйте родові виганяльні сили.
 3. Опишіть фізіологічне значення плодових оболонок.

Варіант 17

 1. Дайте визначення та назвіть термінологію вагітності у самок різних видів.
 2. Назвіть плодові оболонки та проясніть їх фізіологічне значення в розвитку плода.
 3. Охарактеризуйте роди у корови.

Варіант 18

 1. Назвіть які морфологічні і фізіологічні зміни проходять в організмі вагітної самки.
 2. Охарактеризуйте плаценту у корів.
 3. Опишіть якими змінами у статевих органах і в цілому в організмі самки супроводжується післяродовий період.

Варіант 19

 1. Назвіть клінічні методи діагностики вагітності.
 2. Опишіть процес імплантації зиготи та назвіть у яких тварин відбуваються відстрочена імплантація.
 3. Назвіть акушерськими термінами положення, позицію, передлежання, членорозміщення плода.

Варіант 20

 1. Опишіть техніку ректального дослідження на вагітніcть.
 2. Назвіть фактори що зумовлюють настання родів.
 3. Охарактеризуйте розміщення плода при двійні.

Варіант 21

 1. Охарактеризуйте тривалість вагітності у самок різних видів.
 2. Дайте визначення родовим переймам і потугам.
 3. Назвіть типи плацент.

Варіант 22

 1. Охарактеризуйте методи діагностики вагітності.
 2. Назвіть плодові оболонки та дайте їм характеристику.
 3. Опишіть перебіг післяродового періоду у самок.

Варіант 23

 1. Опишіть стадії запліднення.
 2. Назвіть передвісники родів.
 3. Опишіть  план акушерського дослідження породіль.

Варіант 24

 1. Охарактеризуйте стадії внутрішньоутробного розвитку плода.
 2. Назвіть лабораторні і фізичні методи діагностики вагітності.
 3. Охарактеризуйте роди у корови.

Варіант 25

 1. Опишіть клінічні методи діагностики вагітності.
 2. Охарактеризуйте акушерськими термінами взаєморозміщення плода у родових шляхах під час родів.
 3. Охарактеризуйте допомогу новонародженим при родах.

Варіант 26

 1. Опишіть які функції виконує плацента.
 2. Охарактеризуйте техніку проведення ректального дослідження вагітності у корів.
 3. Назвіть акушерськими термінами назву родів у різних видів самок.

Варіант 27

 1. Дайте визначення терміну запліднення та назвіть стадії.
 2. Охарактеризуйте пуповину плода та її значення.
 3. Опишіть роди у свині.