Визначення оцінки якості сперми.

Мета: Оволодіти методами оцінки якості сперми.

Матеріали та обладнання: Свіжоодержана сперма, градуйовані мензурки, піпетки, мікроскопи, предметне і накривне скло, столики Морозова, скляні палички, 2,9-процентний розчин цитрату натрію, 3-процентний розчин ШС1, столики Пакенаса, меланжери, 0,1-процентний розчин метиленової синьки, 70-процентний спирт, вата, марлеві серветки, камери Горяєва.

Література: Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології. -К.: Мета,2002.- С.54-70.

 

Завдання 1

Провести візуальну оцінку якості сперми.

Методичні вказівки

При візуальній оцінці отриманого еякуляту визначають його об'єм, колір, запах, консистенцію та визначають наявність у ньому домішок. Показники сперми (крім об'єму), а також відсутності в спермі гною, крові, сечі визначають по еякуляту в спермоприймачі.

Об'єм еякуляту визначають відразу після взяття сперми у плідника. Якщо при цьому користувалися градуйованими спермоприймачами, то відразу в ньому за його поділками визначають об'єм еякуляту. Якщо для цього були використані неградуйовані спермоприймачі, то сперму бугая та барана набирають у теплі градуйовані піпетки чи переливають її у стерильні градуйовані мензурки. Якщо були використані одноразові поліетиленові спермоприймачі, то об'єм сперми встановлюють шляхом різниці зваженого порожнього (пустого) спермо приймача і спермоприймача з еякулятом. Об'єм еякуляту кнура і жеребця визначають лише після фільтрування крізь 2-3 шари марлі.

Результати оцінки сперми за об'ємом еякуляту записати в таблицю.

Об'єм еякуляту плідників, мл

Вид тварин

Мінімальна кількість

Середня кількість

Максимальна кількість

 

Бугай

 

 

 

Баран

 

 

 

Кнур

 

 

 

Жеребець

 

 

 

 

Результати оцінки сперми за кольором, запахом, консистенцією коротко описати:

Колір сперми

Запах сперми

Консистенція сперми

Записати висновки

 

Завдання 2

Оцінити сперму за густотою і рухливістю сперміїв.

Методичні вказівки

Мікроскопічну оцінку сперми проводять, користуючись окулярами 7х, 10х і 15х та об'єктивами 8, 20, 40. Комбінуючи їх, оцінити нефарбовані препарати при збільшенні в 120-300 разів. Мікроскопічну оцінку проводять у приміщенні з температурою повітря І8-25°С. Рухливість сперміїв найактивніше проявляється при темп.-38°-4О°С, тому слід користуватися обігрівними столиками Морозова.

Оцінку рухливості сперміїв і густоти сперми записати у формі таблиці, використовуючи умовні позначення:

·        кількість сперміїв з активним поступальним рухом у відсотках - 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10; у балах - 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1;

·        рух сперміїв коливальний - К, манежний - М, мертві - Н;

·        оцінка сперми за густотою: густа — Г, середня - С, рідка - Р, аспермія — А.

Мікроскопічна оцінка сперми

Номер

еякуляту

Вид руху  сперміїв, відсоток

Рухливість сперміїв

Густота сперми (густа, середня рідка, аспермія)

Прямолінійний відсоток

Коливальний відслток

Манеж-ний відсоток

Мертві

(некроспермія), відсоток

Відсо-ток

Бал

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Записати висновки

 

Мінімально допустимі показники за густиною сперми і активності сперміїв

 

Вид тварин

Мінімальні показники за густиною сперми і рухливості сперміїв

Бугай        

 

Баран

 

Кнур

 

Жеребець

 

 

Записати висновки

Дайте відповіді на контрольні запитання

1.     За якими показниками проводять загальне дослідження якості сперми?

2.     За якими показниками проводять макроскопічну оцінку сперми?

3.     Який колір, запах та консистенцію має сперма бугая?

4.     Який колір, запах та консистенцію має сперма кнура?

5.     Як визначають об’єм еякуляту?

6.     Яка мінімальна, середня та максимальна кількість еякуляту у плідників: бугая, барана , кнура та жеребця?

7.     Яка методика підрахунку концентрації сперміїв за допомогою ФЕКа?