Визначення концентрації сперми за допомогою лічильної камери, ФЕК за стандартами

Мета: Оволодіти методами оцінки якості сперми.

Матеріали та обладнання: Свіжоодержана сперма, градуйовані мензурки, піпетки, мікроскопи, предметне і накривне скло, столики Морозова, скляні палички, 2,9-процентний розчин цитрату натрію, 3-процентний розчин ШС1, столики Пакенаса, меланжери, 0,1-процентний розчин метиленової синьки, 70-процентний спирт, вата, марлеві серветки, камери Горяєва.

Література: Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології. -К.: Мета,2002.- С.54-70.

 

Завдання 1

Визначення концентрації за допомогою лічильної камери Горяєва.

 

Методичні вказівки

Для зручності підрахунку сперми слід розрідити її і позбавити сперміїв рухливості. Сперму змішати у змішувачі з трипроцентним розчином натрію хлориду. Сперму бугая та барана змішати у еритроцитарному змішувачі, сперму жеребця і кнура - у лейкоцитарному. При цьому спермії втрачають рух і гинуть.

Заповнити таблицю.

Ступінь розбавлення сперми для підрахунку сперміїв у лічильній камері

Вид тварин

Тип меланжера

Мітка, до якої набирають сперму

Мітка, до якої      набирають трипроцентний розчин хлористого натрію

Ступінь розбавлення

Бугай

Еритроцитарний

 

 

 

Баран

Еритроцитарний

 

 

 

Кнур

Лейкоцитарний  

 

 

 

Жеребець

Лейкоцитарний

 

 

 

 

Підрахунок концентрації сперміїв проводьте за формулою:

Н Д 400 100

С= ---------------------------

N p

де Н   - кількість сперміїв у 80 малих квадратах; Д   - ступінь розрідження сперми у змішувачі;  400 - число для переведення у квадратні (мілілітр), тому що в одному мілілітрі міститься 1000 мм3; 1000 - число для переведення в кубічні міліметри;  N - кількість малих квадратів;  Р - глибина камери в міліметрах, яка становить 0,1.

Заповнити таблицю

 

Кількість сперміїв у тварин різних видів у 1 мл. ( млн., млрд.)

Вид тварин

Густа (понад)

Середня ( від – до)

Рідка (близько)

Бугай

 

 

 

Баран

 

 

 

Кнур

 

 

 

Жеребець

 

 

 

 

Для більш прискореного визначення концентрації сперми використовують фотоелектроколориметр ФЕК - М. Методику підрахунку сперми за допомогою ФЕКа коротко описати.

Записати висновки

Описати набуті вміння і навички

Дайте відповіді на контрольні запитання

1.     За якими показниками проводять мікроскопічну оцінку якості сперми?

2.     Як проводять оцінку рухливості і густоти сперми?

3.     При якій температурі найактивніше проявляється рухливість сперміїв?

4.     Які мінімально допустимі  показники за густиною та активністю сперміїв у бугая, барана, кнура та жеребця?

5.     Який рух сперміїв вважається найкращим у свіжій спермі?