Бланк відповідей ККР

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини

Білоцерківського національного аграрного університету

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з________________________________________________

_________________________________________________

(назва дисципліни)

 

до акредитації спеціальності

___________________________________________

(шифр,назва)

Студент____________________________________

Курс_______________

Група_______________

Початок роботи __________год._____хв.

Закінчення роботи __________год._____хв.

 

Питання контрольного завдання:

1.___________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка

Викладачі

Експерти

 

 

Прізвище

Підпис 

Прізвище

Підпис