Список літератури

  1. Закон України “Про ветеринарну медицину”. – К .: “ Ветінформ” , 2006р.
  2. Законодавство України про ветеринарну медицину . – К.: “ Урожай”, 1999р.
  3. І.І. Карташов, Г.С. Шарапа.  “ Акушерство, гінекологія, штучне осіменіння сільськогосподарських тварин ” – К.:  “ Вища школа ”, 1991 р.
  4. І.В. Смірнов.  “ Штучне осіменіння сільськогосподарських тварин ”. –К .:       “ Вища  школа ”, 1976 р.
  5. В.А.Яблонський, С.П.Хомин та ін.. “ Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології ”, Вінниця “Нова книга” 2006р.
  6. В.А.Яблонський. “ Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології ”. – К.: “ Мета ” 2002 р.
  7. Г.Г.Харута, С.С.Волков та ін.. “Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин”, Київ “Аграрна освіта” 2013р.