Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант №1

1.     Дайте визначення та охарактеризуйте статеву, фізіологічну зрілість самок і самців та вік першого їх парування.

2.     Назвіть причини виникнення патології вагітності у самок.

3.     Опишіть діагностику вагітності зовнішніми методами.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант  № 2

1.     Назвіть та опишіть видові особливості статевого циклу у самок різних видів тварин.

2.     Охарактеризуйте патологію вагітності: набряк вагітних, кровотеча з матки.

3.     Опишіть діагностику вагітності внутрішніми методами.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 3

1.     Охарактеризуйте статеві гормони та назвіть їх роль у фізіології самок і самців.

2.     Охарактеризуйте рух і тривалість сперміїв і яйцеклітини в статевих шляхах самки.

3.     Охарактеризуйте патологію вагітності: випадання піхви.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 4

1.     Охарактеризуйте стадії статевого циклу у самок.

2.     Охарактеризуйте тривалість вагітності у самок.

3.     Охарактеризуйте патологію вагітності: передчасні перейми і потуги.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант  №5

1.     Назвіть та охарактеризуйте статеві органи самок.

2.     Опишіть методи діагностики вагітності у самок.

3.     Дайте визначення терміну аборт, та охарактеризуйте класифікацію абортів за Студенцовим.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 6

1.     Назвіть та охарактеризуйте статеві органи самців.

2.     Охарактеризуйте тривалість вагітності у самок різних видів.

3.     Опишіть наслідки абортів, та дайте їм характеристику.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 7

1.     Охарактеризуйте повноцінні і неповноцінні статеві цикли у самок.

2.     Опишіть зміни, що відбуваються в організмі вагітних самок.

3.     Опишіть ветеринарно-профілактичні заходи при виникненні абортів

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант  № 8

1.     Назвіть причини патологічних родів та опишіть план акушерського дослідження.

2.     Дайте визначення фізіологічному поняттю запліднення та охарактеризуйте стадії запліднення.

3.     Назвіть та опишіть методи стимуляції статевої функції у самок.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 9

1.     Назвіть акушерські інструменти та опишіть їх застосування при наданні рододопомоги.

2.     Назвіть та опишіть фізіологічні способи одержання сперми від плідників.

3.     Охарактеризуйте плаценту та назвіть її роль під час вагітності.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 10

1.     Опишіть будову штучної вагіни для одержання сперми від плідників різних видів тварин.

2.     Охарактеризуйте патологію родів – сухість родових шляхів та звуження піхви і вульви.

3.     Охарактеризуйте типи плацент та назвіть її роль під час вагітності.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 11

1.     Охарактеризуйте підготовку штучної вагіни до роботи.

2.     Охарактеризуйте неправильні членорозміщення плода та опишіть їх.

3.     Опишіть техніку ректального дослідження корів на вагітність.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант  № 12

1.     Опишіть взяття сперми від кнура на штучну вагіну.

2.     Охарактеризуйте неправильні положення плода та передлежання плода та опишіть техніку рододопомоги при цих патологіях.

3.     Опишіть визначення супоросності у свиноматок.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 13

1.     Опишіть взяття сперми від бугая на штучну вагіну.

2.     Охарактеризуйте та опишіть патологію післяродового періоду: виворіт матки у корів.

3.     Опишіть визначення суягності у овець і кіз.

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 14

1.     Охарактеризуйте та опишіть хворобу післяродовий парез у корів.

2.     Опишіть стадії розвитку плода у корови.

3.     Охарактеризуйте гальмування статевих рефлексів у плідників, назвіть причини їх виникнення.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 15

1.     Опишіть будову спермія, та назвіть види їх рухів.

2.     Охарактеризуйте та опишіть післяродовий невроз та еклампсію.

3.     Назвіть плодові оболонки та вкажіть які функції вони виконують.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант  № 16

1.     Охарактеризуйте оцінку сперми плідників всіх видів за зовнішніми ознаками.

2.     Охарактеризуйте та опишіть патологію післяродової субінволюції матки у корів.

3.     Дайте характеристику лабораторним методом діагностики вагітності.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант  № 17

1.     Охарактеризуйте та опишіть патологію післяродовий ендометрит.

2.     Назвіть фактори, що зумовлюють настання родів та назвіть їх передвісники.

3.     Опишіть мікроскопічну оцінку сперми плідників всіх видів за зовнішніми ознаками.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант  № 18

1.     Охарактеризуйте анатомічні і фізіологічні особливості новонароджених тварин.

2.     Охарактеризуйте акушерськими поняттями взаємовідношення плода до родових шляхів матері.

3.     Охарактеризуйте енергетичні процеси у сперміях

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 19

1.     Назвіть стадії родів, та дайте їм характеристику.

2.     Охарактеризуйте та опишіть патологію затримки посліду.

3.     Охарактеризуйте яке значення має розведення сперми та яким вимогам повинні відповідати розріджувачі.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 20

1.     Вкажіть значення і необхідність розведення сперми та вимоги до розріджувачів.

2.     Назвіть передвісники родів у тварин.

3.     Опишіть лікування абортованих самок.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант  № 21

1.     Охарактеризуйте морфо-фізіологічну структуру молочної залози самок різних видів.

2.     Охарактеризуйте роди у корови.

3.     Опишіть які існують методи зберігання сперми та дайте їм порівняльну характеристику.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант  № 22

1.     Охарактеризуйте роди у вівці і кози.

2.     Назвіть причини виникнення маститів у самок і охарактеризуйте серозний мастит у корів.

3.     Назвіть загальні правила підготовки до осіменіння самок та визначення у них охоти.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 23

1.     Опишіть способи штучного осіменіння корів, їх переваги і недоліки.

2.     Назвіть причини та охарактеризуйте катаральний мастит у корів.

3.     Охарактеризуйте роди у суки, кішки.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант  № 24

1.     Охарактеризуйте роди у кобили.

2.     Назвіть причини та охарактеризуйте гнійний мастит у корів.

3.     Охарактеризуйте хвороби самців, які ведуть до парувальної та запліднювальної імпотенції.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 25

1.     Охарактеризуйте роди у свиней.

2.     Назвіть причини та охарактеризуйте фібринозний мастит у корів.

3.     Охарактеризуйте хвороби яєчників у самок.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 26

1.     Опишіть діагностику субклінічного маститу у корів.

2.     Назвіть основні правила прийому новонароджених, догляд за ними.

3.     Дайте визначення термінам, яловість і неплідність, та охарактеризуйте їх класифікацію

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 27

1.     Охарактеризуйте пуповину та її роль у розвитку плода.

2.     Назвіть причини, клінічні ознаки та опишіть лікування маститів у свиней, сук, кішок.

3.     Назвіть причини виникнення патології родів у самок.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 28

1.     Охарактеризуйте трансплантацію ембріонів,  та назвіть етапи трансплантації .

2.     Опишіть маноцервікальний спосіб осіменіння корів.

3.     Охарактеризуйте види вагітності у самок та назвіть акушерськими термінами назву вагітності.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 29

1.     Опишіть візо-цервікальний та цервікальний з ректальною фіксацією шийки матки спосіб осіменіння.

2.     Назвіть документацію яка ведеться на пункті штучного осіменіння та охарактеризуйте документи.

3.     Опишіть методи діагностики вагітності у собак, кішок.

 

Викладач:______________________

 

Міністерство освіти і науки України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1101 Ветеринарна медицина

Спеціальність: 5.11010101 Ветеринарна медицина

Навчальна дисципліна:  «Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин»

Варіант № 30

1.     Назвіть дози сперми для штучного осіменіння самок та вкажіть на час та кратність осіменіння.

2.     Назвіть анатомічні і фізіологічні зміни в організмі вагітних тварин.

3.     Опишіть способи штучного осіменіння свиней.

 

Викладач:______________________