Тема 2: Статева та фізіологічна зрілість у тварин різних видів. Вплив годівлі та утримання на статеве дозрівання

 

Мета: ознайомитися з ознаками настання статевої зрілості самок і самців та факторами впливу годівлі та утримання на статеве дозрівання.

1.     Опрацювати тему за підручником.

Л1. с. 35-37

 

Завдання для виконання

Завдання 1. Опишіть вік настання статевої та фізіологічної зрілості у самок та самців.

Завдання 2. Опишіть, як впливає годівля та утримання на статеве дозрівання.

 

Питання для самоконтролю

1.       У якому віці наступає статеве дозрівання у самок і самців?

2.       У якому віці наступає фізіологічне дозрівання у самок і самців?

3.       Які корми впливають на статеву активність плідників?

4.       Як годують бугаїв-плідників взимку?

5.       Які ветеринарно-санітарні вимоги повинні бути до приміщень, де утримують плідників?