Тема 15: Термоси, посудини Дьюара та інші пристосування для зберігання і транспортування сперми, яку зберігають при різних температурних режимах. Санітарно-гігієнічні вимоги до перевезення сперми.

 

Мета: ознайомитися з посудинами для зберігання і транспортування сперми та з санітарними вимогами до перевезення сперми.

Оприцювати питання теми за підручником.

Література: Л1,с . 91…92

Методичні вказівки

         При вивченні даної теми необхідно повторити будову обладнання для перевезення і зберігання сперми.  Зверніть увагу на на типи кріогенного обладнання, їх будову, з`ясуйте, що значить термін “посудина в посудині”. Після опрацювання теми замалюйте будову посудини Дьюара та дайте усні відповіді на питання для самоконтролю.

Завдання для виконання

Завдання 1. Дайте визначення кріогенного обладнання

Завдання 2. Перелічіть типи посудин Дьюара та опишіть їх призначення. (Л1, с. 91)

Завдання 3. Намалюйте будову посудини Дьюара та зробіть відповідні позначення. (Л1, с. 92)

Завдання 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до перевезення сперми. (Л1, с. 93)

Питання для самоконтролю

1.     Що таке кріогенне обладнання?

2.     В чому здійснюють перевезення сперми до господарств?

3.     В чому здійснюють перевезення рідкого азоту?

4.     Будова посудини Дьюара.