Тема 7: Асептичний спосіб одержання сперми від плідників

 

Мета: ознайомитися з асептичним способом взяття сперми від плідників.

Опрцювати питання теми за підручником

Література: Л1, с. 98-100

 

Завдання для виконання

Завдання 1. Опишіть спосіб одержання сперми за допомогою штучної вагіни у бугая.

 

Завдання 2. Опишіть мануальний спосіб одержання сперми у кнура.

 

Питання для самоконтролю

1.     Які умови необхідно створити в штучній вагіні для асептичного одержання сперми у бугаїв?

2.     Яка техніка одержання сперми мануальним способом?

3.     Яких правил слід дотримуватись при мануальному одержанні сперми від кнура?