Тема 3: Статеві органи самців. Сперміогенез. Статевий акт. Статеві рефлекси.

 

Література: Л1 с.28...31; Л3 с.20, с. 46...48; Л1. с. 34...35

Методичні вказівки

При вивченні теми зверніть увагу на будову статевого члену у різних видів самців. З чим це пов’язано. Які функції виконує мошонка. Які гормони виробляють сім’яники. Зверніть увагу на те, що сім’яники – це парні трубчастої будови залози. Яку функцію вони виконують. Зверніть увагу на парні і непарні придаткові статеві залози, яку функцію вони виконують. Як проходе кровопостачання та іннервація статевих органів самців.

Зверніть увагу на те як утворюється сперма, які фази розрізняють у сперміогенезі, що таке статевий рефлекс, який комплекс умовних рефлексів виникає під час парування, що називають статевим актом. Як протікає статевий акт у різних видів с.г. тварин. Зверніть увагу на тривалість статевого акту у різних видів с.г. тварин. З’ясуйте як формуються спермії в протоплазмі сертолієвого синцитію; від чого залежать успішне виділення сперми під час статевого акту.

Завдання для виконання:

Завдання 1.Опишіть будову і топографію статевих органів самців. (Л1 с. 28..29)

Завдання 2.Опишіть статеві рефлекси. (Л1 с. 33..34)

Завдання 3. Заповніть таблицю.

Тривалість парування

вид тварини

тривалість парування

жуйні тварини

 

свині

 

коні

 

собаки

 

Завдання 4. Сперміогенез ( Л1 с. 31..32)

Питання для самоконтролю

1. Які органи належать до статевих органів самців?

2. Яку будову мають сім’яники, сім’япровід та сечостатевий канал?

3. Які залози належать до придаткових статевих залоз?

4. Яку будову має пеніс у різних видів самців с/г. тварин?

5. Що таке сперміогенез? Як утворюється сперма?

6. Назвіть статеві рефлекси самців і самок.

7. Що таке статевий акт? Як він протікає у різних видів тварин.

8. Що таке сперма? З чого вона складається?