Тема 1: Статеві органи самок. Статевий цикл, його стадії. Будова яйцеклітини, будова і функція сімяників, придаткові статеві залози. Калитка та її терморегулююча функція.

Література: Л1 с.10-20

Методичні вказівки

При вивченні теми зверніть увагу на які стадії поділяють статевий цикл, що таке статева охота. Як проходять статеві цикли у поліциклічних та моноциклічних тварин. Вкажіть їх особливості. Зверніть увагу на повноцінні і неповноцінні статеві цикли. Яким чином вони регулюються.

При вивченні овогенезу, визначить стадії розвитку фолікулів у різних видів с/г. тварин. Зверніть увагу на періоди овуляції яйцеклітини у кобил. Чому вони протікають в 5-ть стадій. Яким гормоном регулюються розвиток графових пузирів.

Завдання для виконання:

Завдання 1. Опишіть особливості будови статевих органів самок с/г. тварин різних видів. (Л1 с. 10-15)

Завдання 2. Опишіть вплив годівлі утримання та догляду на статеве і фізіологічне  дозрівання (Л1 с. 19, 38,39)

Завдання 3. Що таке статевий цикл та його стадії (Л1 с. 20…22)

Завдання 4. Дайте визначення повноцінного та неповноцінного статевого циклу (Л1 с. 22-23)

Завдання 5. Овогенез та його стадії (Л1 с. 16)

Завдання 6. Яка будова яйцеклітини (Л 1 с. 18)

Завдання 7. Опишіть будову і функцію сім’яників (Л1 с. 28)

Завдання 8. Опишіть функцію придаткових статевих залоз. (Л 1 с. 30)

Завдання 9. Опишіть в чому полягає терморегулююча функція калитки

Питання для самоконтролю

1. Що таке статевий цикл? Які тварини належать до поліциклічних, а які до моно циклічних?

2. Що таке статева охота? Коли вона настає і як її визначити?

3. Що таке повноцінний статевий цикл і що таке неповноцінний цикл?

4. Овогенез, періоди розвитку яйцеклітини.