Тема 20: Умови і фактори, що сприяють підвищенню заплідненості і багатоплідності самок

 

Мета: ознайомитися з умовами і факторами, що сприяють підвищенню заплідненості самок.

Література: Л1, с. 227-230

Опрацювати питання теми за підручником.

Завдання для виконання

Завдання 1. Опишіть умови, які сприяють підвищенню заплідненості і багатоплідності самок.

Завдання 2. Назвіть та опишіть фактори, що сприяють заплідненості і багатоплідності самок.

Питання для самоконтролю

1.     Від чого залежить успіх запліднення?

2.     Що таке поліспермія?

3.     Чи можливий метод розділення сперміїв на носіїв Х та Y хромосом?

4.     Назвіть фактори, що сприяють підвищенню заплідненості у самок.