Тема 9: Визначення концентрації сперміїв

 

Мета: ознайомитися із методикою та способами визначення концентрації сперміїв.

Опрацювати питання теми за підручником.

Література: Л1, с. 68…72

Методичні вказівки

         Зверніть увагу на те, що концентрація сперміїв виражається у мільйонах або мільярдах штук в 1 мл. сперми. Ці розрахунки проводять у за формулами за допомогою різних приладів. Розгляньте приклади наведені в підручнику.  Піля опрацювання матеріалу складіть опорний конспект  та проведіть розрахунок.

Завдання для виконання.

Завдання 1. Дайте визначення: що таке концентрація сперміїв?

Завдання 2. Опишіть підрахунок сперміїв у лічильній камері Горяєва.

Завдання 3. Опишіть методику визначення концентрації  за стандартами.

Завдання 4. Опишіть як визначати концентрацію сперми за допомогою фотоелектроколориметра

Питання для самоконтролю.

1. Що таке концентрація сперміїв?

2. Які методи визначення концентрації ви знаєте?
3. Які недоліки цих способів?