Тема 11: Визначення виживання, резистентності та прогнозу запліднювальної здатності сперміїв

 

Мета: ознайомитися з методикою виживання сперміїв поза організмом.

Опрацювати тему по підручнику

1.     с. 138-140

2.     с. 67-70

Завдання для виконання

Завдання 1. Описати методику визначення виживання сперміїв поза організмом.

Завдання 2. Зробити зразок запису для визначення абсолютного показника живучості сперміїв.

Завдання 3. Описати визначення прогнозу запліднювальної здатності сперміїв.

 

Питання для самоконтролю

1.     Як проводять спрощений метод оцінки виживання сперміїв поза організмом?

2.     Як визначають виживання сперміїв в замороженій спермі?

3.     Який розріджувач використовують для визначення виживання сперміїв?

4.     З яким балом активності сперміїв допускають сперму до осіменіння самок?