Тема 5: Раціональне утримання і використання плем.плідників. Норми годівлі, утримання. Техніка безпеки при роботі із плідниками. Режими використання.

 

Література: Л1 с 38…47

Методичні вказівки

         При вивченні даного матеріалу згадайте з курсу годівлі та тваринництва, які спаособи утримання застосовують при вирощуванні ремонтного молодняку, які фактори сприяють розвитку тілобудови тварини. Зверніть увагу на корми, які погіршують якість сперми, способи їх приготування та згодовування. Пригадайте параметри мікроклімату в приміщеннях, де утримують плідників.

При вивченні теми зверніть увагу на те що існує 4 типи норову у тварин, що до кожної тварини треба підходити індивідуально, слід пам’ятати, що захисні рефлекси плідників особливо бугаїв, проявляються на  будь які негативні подразники.

         Зверніть увагу на правила техніки безпеки при роботі з плідниками, особливо бугаїв і жеребців. З’ясуйте, що забороняється при обслуговуванні тварин і при взятті сперми.

Завдання для виконання.

Завдання 1. Складіть опорний конспект.

Завдання 2. Визначте норму потреби в поживних речовинах для плідників та складіть таблицю.

Плідник

Потреба в К.О.

Потреба в П.П.

Потреба в Са

Потреба в Р

Потреба в Каратині

Бугай

 

 

 

 

 

Баран

 

 

 

 

 

Кнур

 

 

 

 

 

Жеребець

 

 

 

 

 

Завдання 3. Складіть таблицю статевого використання плідників.

Плідник

Характеристика статевого використання

 

Бугай

 

 

 

 

 

 

Кнур

 

 

 

 

 

 

Баран

 

 

 

 

 

 

Жеребець

 

 

 

 

 

Завдання 4. Складіть таблицю типів нервової діяльності пліднииків за характером статевих рефлексів

Тип нервової діяльності

Характеристика типу нервової діяльності.

Сильний зрівноважений жвавий

 

Сильний зрівноважений спокійний

 

Сильний не зрівноважений

 

Слабкий

 

 

Завдання 5. Опишіть правила техніки безпеки при роботі з плідниками.

Питання для самоконтролю

1.Як організовують моціон для плідників?

2. Яка площа станка для утримання кнурів-плідників?

3. З яким інтервалом проводять ветеринарні обробки баранів-плідників?

4. Як організована прогулянка для верхових, рисистих та ваговозних жеребців- плідників?

5. Які корми погіршують якість сперми?

6. Який вітамін сприяє підвищенню якості сперми?

7 Який тип нервової діяльності притаманний жеребцям-плідникам?

8. Які режими використання бугаїв-плідників?

9. Правила техніки безпеки при роботі з баранами-плідниками.

10. Правила техніки безпеки при роботі з кнурами–плідниками.