Тема 16: Способи упаковування і перевезення розрідженої сперми. Санітарно-гігієнічні умови при перевезенні сперми

 

Мета: ознайомитися із способами упаковування та перевезення розрідженої сперми.

Опрацювати тему по підручнику

Література: Л1, с. 76-80

Завдання для виконання

Завдання 1. Описати способи упаковування і перевезення сперми бугая.

Завдання 2. Описати способи упаковування і перевезення сперми кнура.

Завдання 3. Описати санітарно-гігієнічні умови при перевезенні сперми.

 

Питання для самоконтролю

1.     Як упаковують сперму бугая при перевезенні в свіжому (не замороженому) стані?

2.     Як перевозять сперму в посудинах Дюара?

3.     Як перевозять розріджену сперму кнура?

4.     Яких санітарно-гігієнічних умов слід дотримуватися при перевезенні сперми?

5.     Якими видами транспорту можна перевозити сперму?