Тема 10: Підрахунок патологічних форм сперміїв. Визначення відсотка  живих сперміїв способом зажиттєвого фарбування

 

Мета: ознайомитися з методикою визначення відсотка живих сперміїв способом зажиттєвого фарбування.

Опрацювати питання теми за підручником.

Література: Л1, с.  72…75

Методичні вказівки

         При вивченні даної теми зверніть увагу на різноманітність пат. форми сперміїв, які виникають з боку головки, шийки, тіла і хвоста, з’ясуйте що називають тератоспірмією. Зверніть увагу на те що, кратність визначення 3-4 рази на рік. Опишіть правила визначення та формулу за якою визначають пат. форми. З’ясуйте чому аномалії виникають найчастіше з боку хвоста. Які причини утворення аномалій визначають перш за все. Зверніть увагу на те які включення визначають при мікроскопії сперми. При опрацюванні матеріалу з`ясуйте правила приготування мазків сперми, зверніть увагу на важливість проведення цього аналізу. Визначить при яких хворобах статевого апарату виникають патологічні форми сперміїв. Які фактори впливають на цей процес. Проаналізуйте та поведіть розрахунки визначення патологічних форм сперміїв.

         При опрацюванні матеріалу визначте, які існують способи визначення проценту живих сперміїв. З`ясуйте, які фактори впливають на продовженість життя сперміїв. Після опрацювання матеріалу опишіть етапи проведення дослідження.

 

Завдання для виконання.

Завдання 1. Дайте визначення  тератоспермії.

Завдання 2. Опишіть методику проведення аналізу на визначення патологічних форм сперміїв та проведіть розрахунки, враховуючи, що з  усієї кількості сперміїв (720), 211 було ненормальних. Знаючи ці дані визначте % пат.форм.

Завдання 3. Дайте визначення резистентності сперміїв.

Завдання 4. Складіть опорний конспект етапів визначення % живих сперміїв способом зажиттєвого фарбування.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке тератоспермія?

2. Як приготувати мазок сперми для аналізу?

3. Як часто потрібно проводити такі аналізи?
4. Які способи визначення % живих сперміїв ви знаєте?