Тема 12: Значення і необхідність розрідження сперми, вимоги до розріджувачів. Способи зберігання сперми від плідників при температурі +2, +5 градусів.

 

Мета: ознайомитися з вимогами до розріджувачів сперми та способами її зберігання.

Опрацювати питання теми за підручником.

Література: Л1, с. 81…84

 

Методичні вказівки

         При вивченні даної теми зверніть увагу на необхідність і значення заморожування сперми,з`ясуйте хто вперше заморозив сперму, які методи зберігання сперми застосовували до відкриття зберігаггя сперми у рідкому азоті. Після опрацювання матеріалу складіть опорний конспект згідно плану та дайте усні відповіді на питання для самоконтролю.

         При вивченні даної теми зверніть увагу на способи зберігання сперми поза організмом. Зверніть увагу на історичну довідку, з’ясуйте хто вперше заморозив сперму і чи було це проривом у науці. Після опрацювання матеріалу складіть опорний конспект.

Завдання для виконання

Складіть опорний конспект згідно слідуючого плану:

1.       Опишіть значення і необхідність розрідження сперми ( Л1 с. 75…76)

2.       Вимоги до розріджувачів (Л1 с. 76…77)

3.       Способи зберігання сперми плідників при температурі +2, +5 градусів. Синтетичні середовища даного способу зберігання сперми ( Л1 с. 83..84)

4.       Вкажіть причини загибелі сперми поза організмом. (Л1 с. 82)

5.       Анабіоз і його значення при зберіганні сперми (Л1 с. 82)

6.       Опишіть технологію заморожування сперми в гранулах ( Л1 с. 5..86)

7.       Зберігання сперми при температурі 196 градусів в рідкому азоті ( Л1 с.84…85)

8.       Техніка безпеки при роботі з кріогенним обладнанням ( Л 1 с. 92…93)

Питання для самоконтролю

1. З якою метою заморожують сперму.

2. Які ви знаєте способи сповільнення обмінних процесів у сперміях?

3. Який вчений вперше заморозив сперму і які досліди він поставив?

5. Які переваги довготривалого методу зберігання сперми в рідкому азоті?

6. Хто вперше провів заморожування сперми в рідкому азоті?

7. Який час можна зберігати сперму в рідкому азоті?