Тема 17: Підготовка самок для осіменіння. Ветеринарно-санітарні правила штучного осіменіння с/г тварин.

 

Мета: ознайомитися з ветеринарно-санітарними правилами штучного осіменіння, особливостями штучного осіменіння різних видів с/г тварин та обладнанням пункту штучного осіменіння. 

Опрацювати питання теми за підручником.

Література: Л1, с 103

Методичні вказівки

         При опрацюванні матеріалу з`ясуйте які способи підготовки пробників використовують в практиці, що таке вазоектомія, для чого її використовують.

Завдання для виконання.

Завдання 1. Опишіть ветеринарно-санітарні правила штучного осіменіння с/г тварин  (Л1, с. 105)

Завдання 2.  Інструменти для осіменіння корів та їх підготовка до осіменіння (Л1, с. 107..108)

Завдання 3. Особливості організації штучного осіменіння овець і кіз.  (Л1,  с. 116…117)

Завдання 4. Обладнання пункту штучного осіменіння (Л1, с. 132..133)

Завдання 5. Підготовка і використання самців-пробників для статевої охоти. (Л1, с. 101…103)

Завдання 6. Умови і фактори які сприяють підвищенню заплідненості (Л1, с. 104..105)

Завдання 7. Права і обов’язки техніка штучного осіменіння. (Л1, с. 135..136)

Питання для самоперевірки

1.     Що таке вазектомія?

2.     Як правильно підв’язати фартух барану-пробнику?

3.     В якому віці починають використовувати бугайців-пробників?

4.     Способи осіменіння корів.

5.     Як виявляють статеву охоту в самок?